บทความพระพุทธศาสนา

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บูชาพระกรุ พระเก่าแก่แต่โบราณ เพื่อความเป็นมงคล

1 มีนาคม 2021 | พระเครื่อง
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บูชาพระกรุ พระเก่าแก่แต่โบราณ
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บูชาพระกรุ พระเก่าแก่แต่โบราณ

เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนามาแต่เก่าก่อนนับพันปี มีร่องรอยอารยธรรมในทางพระพุทธศาสนามากมาย มีวัดเก่าแก่อยู่ในทุกพื้นที่ มีเจดีย์เก่าแก่อยู่เกือบทุกจังหวัด มีพระโบราณเก่าอยู่ทุกภาค ที่คนรุ่นก่อนได้สร้างเอาไว้ หลายคนที่นิยมชมชอบที่จะสะสมไว้บูชา นัยว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกด้านตามแต่ปรารถนา ไม่ว่าจะด้านอำนาจ เมตตามหานิยม ค้าขาย แคล้วคลาดปลอดปลอดภัย นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ครอบครอง แต่…ใช่ว่ามีพระกรุพระเก่าไว้ครอบครองแล้วท่านจะต้องประสบแต่ความโชคดีตามแต่ปรารถนา พระคุ้มครองแนะนำให้ท่านบุญคุณความดีเพื่อเปิดประตูเชื่อมโยงสู่ความเป็นสิริมงคลดลบันดาลให้กรรมดีส่งผลโดยใช้พระเก่านี้เป็นจุดเชื่อมโยง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บูชาพระกรุ

  1. พระกรุเป็นพระที่คนยุคก่อนได้สร้างไว้ด้วยปรารภเหตุต่าง ๆ อันเป็นกุศล เป็นต้นว่าเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ฉะนั้น ผู้ที่บูชาพระกรุพระเก่าจึงควรสืบสานเจตนานี้ ด้วยการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพุทธบูชา ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ช่วยเหลือสังคม รักษาพระพุทธศาสนาไว้ทุกวิถีทาง
  2. พระกรุ พระเก่า สร้างขึ้นโดยบุคคลผู้มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนัก ซึ่งเป็นการแสดงออกในรูปแบบที่บุคคลภายนอกจะพึงเห็นได้ ฉะนั้น เราผู้บูชาจึงควรมีความเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัย ไม่กล่าวร้าย ไม่กล่าวจาบจ้วง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แม้เรื่องนั้นจะเป็นความจริง แต่พูดแล้วทำแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ควรที่จะงดเว้นเสีย
  3. พระกรุ พระเก่า สร้างโดยบรรพชนของเรา ซึ่งมีตั้งแต่ระดับชนผู้ปกครองลงมาจนถึงชาวบ้านทั่วไป ฉะนั้น ผู้บูชาพระกรุ พระเก่าควรมีความเคารพยำเกรงในบรรพชนของตนเองและผู้อื่น ไม่กล่าวร้าย ไม่พูดคำหยาบ ไม่ล่วงเกินต่อบรรพชนของตนเองและผู้อื่น
  4. ผู้สร้างพระกรุ พระเก่า เป็นผู้ตั้งมั่นใจสัจจะ ตั้งสัจอธิษฐานจึงได้สร้างไว้ ตั้งสัจอธิษฐานในการบรรจุไว้ในกรุ ฉะนั้น ผู้บูชา ควรเป็นผู้ตั้งมั่นในสัจจะ มีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
  5. ผู้สร้างพระกรุ พระเก่า มีเจตนาอันเป็นกุศลในการจัดสร้าง เพื่อประโยชน์แก่มหาชนผู้นำไปบูชา (อย่างพระผงสุพรรณเป็นต้น) ไม่ได้สร้างเพื่อการค้าขายเป็นหลัก ฉะนั้น ผู้บูชาพระกรุพระเก่า ไม่ควรโลภมากจนเกินไป คำว่าไม่โลภมาก คือเมื่อได้มาเป็นจำนวนมาก ควรแบ่งปันให้ผู้อื่นไปบูชาบ้าง หากจะขายไม่ควรขายแพงมากจนเกินไป ไม่ฉวยโอกาสที่ตนมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วแสวงหากำไร
  6. ผู้บูชาพระกรุ พระเก่า ควรได้จัดดอกไม้บูชาพระกรุพระเก่า สวดมนต์ทุกวัน หรืออย่างน้อยในทุกวันพระ แล้วน้อมระลึกท่านผู้สร้างพระกรุพระเก่าเพื่อทำการอุทิศส่วนกุศลไปให้
  7. ผู้บูชาพระกรุพระเก่าควรหมั่นทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้สร้างพระกรุพระเก่านี้

7 ข้อ สำหรับผู้บูชาพระกรุพระเก่านี้ หากพิจารณาดูในแต่ละข้อแล้ว เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง หากท่านมีพระกรุพระเก่าแล้ว มุ่งแต่นำไปอวดเพื่อน มุ่งแต่คิดว่าองค์นี้จะขายได้เท่าไหร่ ต่อให้ท่านห้อยพระกรุพระเก่าเต็มคอก็คงไร้ผล ได้แต่อวดและขายอย่างเดียว