บทความพระพุทธศาสนา

คาถามนต์พระพาย สวดไหว้วานให้พระพายนำเสน่หาไปสู่คนรัก

27 สิงหาคม 2020 | คาถา
คาถามนต์พระพาย สวดให้พระพายนำเสน่หาไปสู่คนรัก

คาถามนต์พระพาย

มะ วาโย โสพาไปใส่ดวงจิตของมนุษย์

อะ วาโย โสพาไปใส่ดวงจิตของมนุษย์

อุ วาโย โสพาไปใส่ดวงจิตของมนุษย์

นะโมพุทธายะ ปิดกิโกกัง ปิดทะวารัง ปิดทั้งจะตุหับ.

มนต์พระพาย (อีกแบบ)

โอม พระพายเจ้าเอย มาอยู่หูพลันเอย มาอยู่ตา กูจะอยู่พระมนต์นี้ไป ข้ามห้วยแลข้ามบ้าน ข้ามทะเลแลหนทาง ด้วยมนต์แลพระยามนต์ โอมส่งมหาส่ง โอม สิทธิสวาโหม.

  • มนต์บทนี้ ใช้ทำเสน่ห์เลห์กล เหมือนดั่งไหว้วานให้พระพายนำของที่เราทำนั้นส่งไปหาบุคคลเป้าหมาย