บทความพระพุทธศาสนา

คาถามหาราง สวดภาวนาก่อนส่งคาถามหาเสน่ห์เล่ห์กล

27 สิงหาคม 2020 | คาถา
เครื่องรางที่ขายดีที่สุด ถูกถามหามากที่สุดในขณะนี้
คาถามหาราง สวดภาวนาก่อนส่งคาถามหาเสน่ห์เล่ห์กล

คาถามหาราง

โอมรางมหาราง ครูให้กูรางฟ้าแลรางดิน รางพระอินทร์แลพระพรหม รางพระยมและพระกาฬ ครูกูรางพระจัตตุโลกบาลดาลทั้งสี่ รวมทั้งพระยาแลมนตรี กูจะรางแม่โภควดี กูจะรางพระศรีสิงห์แลคนธรรพ์ กูจะรางพระจันทร์แลพระอาทิตย์

โอมรางมหาราง รางแล้วเสียอย่านาน ครูอาจารย์ธะจึงจะให้กูราง

โอม สิทธิสวาโหม.

  • ใช้ภาวนาก่อนส่งคาถาเสน่ห์เล่ห์กล

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook