บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบิดชายพกจกสาว เกิดความกระสันวิ่งตามเรามา

7 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาบิดชายพกจกสาว เกิดความกระสันวิ่งตามเรามา

โอมสิทธิการ เพลาเข้าศาลเสร็จ เชิญพระมาอยู่ในตัวกู ด้วยอำนาจพระครู พระคุณครู พระยาครู มะอะอุ มานิมามา

คาถานี้ให้ว่าอัญเชิญครูเข้าตัวเสียก่อนจึงทำ ให้ลงชื่อใส่ชายพกแล้วจึงเอาคาถานี้ภาวนาบิด

มะอะอุมานิ อุจิตตังมานิ จิตตังมา อะจิตตะอิตถีมานิ กุมานรักษา พุทธะรักมานิ เอาพิศวาสกูไป เอานิสสวาสมึงมา อะพรหมากัง อะพรหมากัง อะจิตติจิตตัง อะอาคัจฉาหิ

ภาวนาบิดพกมาหาเราแล