บทความพระพุทธศาสนา

คาถามหาใช ใช้เสกเบิกทางก่อนทำพิธีกรรมด้านอาถรรพ์ต่าง ๆ

27 สิงหาคม 2020 | คาถา
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเองคาถามหาใช ใช้เสกเบิกทางก่อนทำพิธีมหาเสน่ห์จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง

คาถามหาใช

โอม ใชมหาใช กูจักใชไม้กงลาง โมใชมหาใช กูจักใชธงโมกขศักดิ์ของมเหศวร พุทใชมหาใช กูจักใชให้ถูกไม้ ไม้กูแตกแยกออกเป็นซีก ยะใชมหาใช กูจะใชให้มนุษย์ทั้งหญิงชายตายด้วยฤทธิ์อย่าผิดเพี้ยน นะจำเนียรเวียนเอาดวงจิต อย่าผิดแม่นยำ อำ อะ สิท ธ่อ อย่า อึ ยะ.

  • ให้ท่องเพื่อเบิกทางก่อนนั่งเทียนทำเสน่ห์ต่าง ๆ
  • ใช้เบิกประตูโขนทวารที่อารักษ์อยู่ คล้าย ๆ กับมนต์ส่งทั่วไป
  • ให้ท่อง 7 จบ ก่อนทำพิธีอาถรรพ์ต่าง ๆ
  • ใช้เป็นมนต์เบิกทางในการทำพิธี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook