บทความพระพุทธศาสนา

มนต์ คาถา สำเร็จ สมปรารถนา

2 มีนาคม 2019 | คาถา
สวดมนต์
สวดมนต์

คาถาเป็นคำที่ใช้ผูกจิตของเราสื่อกับสิ่งที่เราต้องการปรารถนาหรือต้องการให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องขึ้นอยู่กับ ศรัทธา สมาธิ การท่องบ่นอยู่อย่างสม่ำเสมอ บทความนี้ผมจะนำคาถาเกี่ยวกับความสำเร็จมาลงไว้

คาถาสำเร็จ สมปรารถนา

พระคาถามหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ จังหวัดนครพนม
ซิ นะ ตา ซิ มา นิ
โน เย นะ เย โน
สิท ธิ วะ ภา สิท ธิ

คาถาสมหวัง

คาถาสมหวัง หลวงพ่อผินะ ปิยธโร วัดสนมลาว สระบุรี
“นะเตสุเต” ให้ภาวนาเท่าอายุ เที่ยวสุดท้ายว่า “มหาสุเตนะชา”

คาถาสำเร็จ

พระคาถาสำเร็จ คือปรารถนาอะไรก็สำเร็จตามประสงค์ สมหวังดังความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้า จากหนังสือประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน
โอม อุ อะ มะ นะโม พุท ธา ยะ ชะ สุ มัง
คาถานี้ น่าจะเป็น โอม อุ อะ มะ นะโม พุท ธา ยะ สะ สุ มัง

คำอธิษฐานให้สำเร็จ

บทพระคาถาอธิษฐานให้ทุกอย่างสำเร็จตามปรารถนา
สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอดัสสะมิง รัตตะนัตตะยัสสะมิง สัพพะสาธนะ เจตะโส
ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของข้าพเจ้าทุกประการ…เทอญ

คาถาเร่งความสำเร็จ

พระคาถาเร่งความสำเร็จให้เร็วขึ้น
สัมปะจิตฉามิ

ทุกคนย่อมต้องการความสำเร็จในชีวิต แม้จะมีพื้นฐานชีวิตอย่างไรก็ตาม ขอให้มนต์นี้ จงเป็นเป็นสมความปรารถนา มนต์แห่งความสำเร็จสมประสงค์ทุกประการ

รวมคาถา เสกสีผึ้ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง