บทความพระพุทธศาสนา

คาถาคงกระพันชาตรี คาถาเหนียว ยิง แทง ฟัน ไม่เข้า

27 สิงหาคม 2020 | คาถา
ยันต์ป้องกันไวรัส COVID-19 เอาเข้าไป ถามมาตอบไป ตามความเชื่อ

คาถาคงกระพัน

พุทธังตรีในเพชชะคง ธัมมังตรีในเพชชะคง สังฆังตรีในเพชชะคง ทึนึมึทึอึ งาคะมะอึคะอำอึ จะหาญนำ

โอม ตัวกูเป็นหิน ให้ตีนกูเป็นทั่ง ให้หนังกูเป็นดังเหล็ก ให้ตัวกูทรงคงทน ให้อึกะพึทึพาอีนะอะ อะฦอะฦาอะมะอะอุ อะทุกขัง พุทธะอะฦา ฦอะฦาอะ มะอะอุ อะนิจจัง พุทธะอะฦา ฦอะฦาอะ มะอะอุ อะมะอะอุ อะนัตตา.

  • ใช้เสกตัว เสกเครื่องราง เสกน้ำมันทาตัว คงกระพัน
  • เสกน้ำลายทาเท้ากันขวากหนาม
  • เสกข้าวเสกน้ำ เสกของกินให้อยู่ยงคงกระพัน