บทความพระพุทธศาสนา

คาถากำแพงเพชรเจ็ดชั้น ป้องกันอันตรายรอบทิศ ชีวิตปลอดภัย

27 สิงหาคม 2020 | คาถา
ยันต์ป้องกันไวรัส COVID-19 เอาเข้าไป ถามมาตอบไป ตามความเชื่อ
คาถากำแพงเพชรเจ็ดชั้น ป้องกันอันตรายรอบทิศ ชีวิตปลอดภัย

คาถากำแพงเพชรเจ็ดชั้น

พุทธังกันตัง อิติกันตัง ธัมมังกันตัง อิติกันตัง สังฆังกันตัง อิติกันตัง

กำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้นมากันตัวกูไว้ให้มั่นคง พุทธังรัตนัง ธัมมังรัตนัง สังฆังรัตนัง.

  • สวดภาวนา สารพัดศัตรูทำอันตรายเรามิได้ เปรียบเหมือนมีกำแพงเพชรเจ็ดชั้นคุ้มกันอันตราย