บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขับไล่อุปสรรค เมื่อต้องเจอกับอุปสรรค หรือ มีความติดขัด

7 พฤษภาคม 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาขับไล่อุปสรรค คาถาตัดอุปสรรค

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

คาถานี้ อยู่ในชุดคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี บางครั้งการที่เราทำอะไรไม่สำเร็จ ไม่ใช่เราไม่มีความสามารถ ไม่ใช่ความพยายามของเราไม่พอ ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ แต่เพราะเรามีอุปสรรคมาขัดขวาง ซึ่งอุปสรรคนั้นมาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น

การที่เทวดา มาร ยักษ์ พรหม หรือคนที่เป็นศรัตรูกัน หรือเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางเรานั้น เขาอาจจะมาในรูปแบบต่าง ๆ แต่โดยมากแล้วมาในสภาพที่เรามองเห็นได้ สัมผัสได้ แต่เราไม่รู้ว่านั่นเป็นผลการกระทำของเจ้ากรรมนายเวร เทวดา ยักษ์ มาร พรหม ทั้งหลาย

เป็นอันว่าคาถานี้เป็นคาถาสั้น ๆ มีความหมายในตัว และทรงอานุภาพเป็นอย่างมาก หมั่นภาวนาบ่อย ๆ เวลามีอุปสรรคมาขัดขวาง หาทางออกไม่ได้ ทำอะไรไม่สำเร็จ