บทความพระพุทธศาสนา

เป็นไปได้หรือ ? ในอดีตชาติ คุณเคยทำกรรมอะไรมา จึงส่งผลอย่างนี้

7 เมษายน 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
คิดถึง เศร้า เหงา รอคอย
คิดถึง เศร้า เหงา รอคอย

เรื่องวิบากกรรม การให้ผลของกรรมนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตย คือปุถชนคนธรรมดาหรือแม้แต่บุคคลผู้บรรลุธรรมแล้วก็รู้ได้ยากว่า หรืออย่างมากก็รู้แต่อดีตที่ผ่านมา รู้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่สามารถชี้ชัดฟันธงเข้าไปได้ว่าเราทำกรรมแบบนี้ ๆ แล้วจะได้ผลแบบไหน เรารู้แต่ว่าทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว หรือทำดีส่งผลดี ทำชั่วผลส่งชั่ว แต่ในอนาคตอันไกลถึงชาติหน้าเราก็รู้แต่ว่ากรรมนั้นจะส่งดีหรือชั่ว แต่ไม่รู้ว่าจะส่งแบบไหน เมื่อไหร่ และทำไมต้องส่งผลอย่างนี้ เวลานี้ เรื่องของกรรม วิบากกรรมเข้าใจยากครับ จึงมีคำพูดล้อเลียนเรื่องของกรรมมากมาย เช่น ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป, ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร, (ไม่ใช่อยู่ที่การกระทำ)

สำหรับเรื่องเพราะเหตุใด คุณจึงได้รับผลกรรมเช่นนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่กฎตายตัวว่าคุณต้องทำสิ่งนั้นมาก่อน คุณอาจจะทำกรรมอย่างอื่นก็ได้ แต่มันก็ส่งผลแบบนี้ได้เช่นกัน เรื่องกรรมเพราะเหตุใดนี้เป็นเรื่องส่งต่อ ๆ กันมาจาก Mail Forward จึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนไว้ และนำข้อมูลมาจาไหน แต่ใช้อ่านเพื่อเป็นแนวทางแห่งการละเว้นกรรมชั่ว ทำความดีได้ครับ

 1. เหตุใดคุณจึงมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย
  เพราะชาติก่อนคุณเคยทำบุญถวายจีวรแด่พระสงฆ์ (ข้อนี้เป็นไปได้ หรือคุณอาจจะเคยให้ทานมาก่อนอย่างมากมาย หรือให้ทานแก่บุคคลที่ควรให้ ด้วยการให้ทานนั้น ส่งผลให้คุณเกิดมามีทรัพย์มาก เมื่อมีทรัพย์มากคุณจะเอาเสื้อผ้าแพรพรรณงดงามแค่ไหนล่ะ)
 2. เหตุใดชาตินี้คุณจึงมีอาหารดี ๆ รับประทานอยู่เสมอ
  เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจน (เป็นไปได้ อานิสงส์ทั่วไป)
 3. เหตุใดชาตินี้คุณจึงอดอยากยากจน ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่
  เพราะชาติก่อนคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน (เพราะไม่เคยให้ทาน ไม่ทำเหตุไว้)
 4. เหตุใดชาตินี้คุณจึงมีบ้านเรือนใหญ่โต
  เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัด (สร้างวัด สร้างศาลา สร้างสาธารณประโยชน์ก็ได้จะได้อานิสงส์เช่นกัน)
 5. เหตุใดชาตินี้คุณจึงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมาก
  เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายเงินสร้างวัด (ถวายเงินเข้าวัด สร้างวัด บูรณะปฏิสังขรณ์วัด สร้าง หรือ ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์)
 6. เหตุใดชาตินี้คุณจึงเป็นคนสวย และรูปงาม
  เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพ (เป็นไปได้เช่นกัน อีกประการรักษาศีล รักษามารยาท ความประพฤติดีงาม ทำให้คุณสวยได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้า)
 7. เหตุใดชาตินี้คุณจึงเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดี
  เพราะชาติก่อนคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติ (เป็นไปได้ อีกประการ การคบหาสมาคมกับนักปราชญ์ การเป็นผู้ฟังมาก เรียนมาก ถามมาก จดมาก อ่านมาก คิดไตร่ตรองมาก ไม่ประมาท ก็ทำให้คุณฉลาดได้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป)
 8. เหตุใดชาตินี้คุณจึงเป็นที่รักของทุก ๆ คนและมีเพื่อนมากมาย
  เพราะชาติก่อนคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน (เห็นด้วยครับ การให้แบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การประพฤติตนสม่ำเสมอ ส่งผลให้ทุกคนรักคุณได้)
 9. เหตุใดชาตินี้คุณจึงมีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้า
  เพราะชาติก่อนคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ ไม่ดูแคลนคนไร้ญาติ (เป็นไปได้ครับ)
 10. เหตุใดชาตินี้คุณจึงเป็นเด็กกำพร้า
  เพราะชาติก่อนคุณเคยยิงนก ตกปลา และพรากสัตว์ (เป็นไปได้เช่นกัน การฆ่าสัตว์ทำให้คุณอายุสั้นได้อีกด้วย)
 11. เหตุใดชาตินี้คุณจึงมีอายุยืน มีร่างกายที่แข็งแรง
  เพราะชาติก่อนคุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต (ไม่ฆ่าสัตว์ รักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ดี)
 12. เหตุใดชาตินี้คุณจึงอายุสั้น
  เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์ ทำลายชีวิตสัตว์ (ฆ่าสัตว์ เบียดเบียดสัตว์ ทำให้อายุสั้น)
 13. เหตุใดชาตินี้คุณจึงเป็นคนรับใช้
  เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจน (เป็นไปได้ ดูถูกคนอื่น)
 14. เหตุใดชาตินี้คุณจึงมีดวงตาสดใส
  เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ (เป็นไปได้ หากทำด้วยความเคารพศรัทธา มุ่งบูชาเป็นพุทธคุณ)
 15. เหตุใดชาตินี้คุณจึงโง่ปัญญญญาอ่อนและหูหนวก
  เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่ (แม้ลับหลังก็ไม่ควรด่า)
 16. เหตุใดชาตินี้คุณจึงต้องตายเพราะยาพิษ
  เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ (เป็นไปได้ เรื่องของกรรมละเอียดอ่อน)
 17. เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตาย
  เพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดักสัตว์ (กรรมตะข่ายล่าและดักสัตว์คงไม่ส่งผลให้ทุกคนต้องแขวนคอตายมั้ง อาจจะให้ผลอย่างอื่นก็ได้ เช่น เกิดในอบายภูมิ มีอายุสั้น ถูกคนอื่นรังแก ผิวพรรณไม่ดี มีโรคเบียดเบียน)
 18. ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขา
  ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ และจะฆ่ากันไป-มาไม่มีสิ้นสุด (ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับ หากมีกรรมดีอื่นมาตัดไป อย่างองคุลิมาล ฆ่าคนมามาก ไม่ตกนรก ไม่ไปสู่อบาย เพราะมีอรหันตมรรคมาตัดเสีย)
 19. ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฏแห่งกรรม
  ชาติหน้าคุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมาย (ชาตินี้ คุณก็อาจจะได้รับความเคารพนับถือเช่นกัน ไม่ต้องรอชาติหน้า)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง