บทความพระพุทธศาสนา

COVID-19 ก็ระบาด จะขาดทำบุญได้อย่างไร ทำยังไงถึงจะได้ทำบุญ

25 มีนาคม 2020 | สังฆทาน
พิซซ่า
พิซซ่า

ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 ยังแพร่กระจายอยู่นี้ ทางรัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งก็กระทบต่อพระสงฆ์องค์เจ้าที่ต้องออกบิณฑบาตในเวลาเช้า ปกติก็ไม่มีญาติโยมใส่บาตรอยู่แล้ว ยิ่งช่วงนี้ไวรัสยังแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง พระเองก็ลำบากด้วยอาหารการฉัน เพราะต้องอาศัยญาติโยม ส่วนญาติโยมเองก็ลำบากที่จะเดินทางไปวัด ลำบากที่จะไปทำบุญถวายสังฆทาน หรือถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แต่ความจำนงนั้นยังมี เอาอย่างนี้ดีไหม ทำบุญให้ปลอดภัย ได้บุญทั้งผู้ถวาย ได้ประโยชน์ทั้งผู้รับคือพระสงฆ์ที่อยู่ในวัด

  1. โทรมาที่วัด หรือเดินทางมาที่วัด แจ้งความประสงค์แก่ทางวัดว่าจะเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทุกวัน โดยการสั่งอาหารชุดมาถวายในแต่ละวัน ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์นี้ได้กับทางเจ้าอาวาส หรือสำนักงานของวัดนั้น ๆ ซึ่งท่านจะทำการจ่ายแก่พระสงฆ์ให้ครบทุกรูป นี่หมายความว่าเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุทั้งวัด
  2. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุเฉพาะรูป อุบาสกอุบาสิกาบางท่าน มีความตั้งมั่นในการให้ทาน แต่ไม่อาจจะถวายได้ทั่วถึงทั้งวัด ท่านอาจจะเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่ท่านรู้จักก็ได้ ท่านไม่ต้องเดินมาถวาย แค่ส่งไลน์แมนมาก็ได้ อย่างนี้ก็ได้บุญและได้ประโยชน์ทั้งผู้รับอีกด้วย
  3. ถวายปัจจัยแก่ทางวัด หรือ แก่พระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาภัตตาหารในการเลี้ยงชีพ ยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ อย่ามัวแต่คุยเรื่องผิดถูก เอาตัวให้รอดเสียก่อน แม้ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็มีข้อยกเว้นหลายข้อ เมื่อถึงคราวอาพาธหรือเกิดโรคระบาดขึ้นมา
  4. ซื้อาหารแห้งไปถวายที่วัด คำว่าอาหารแห้งในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการถวายข้าวสาร ปลากระป๋อง หรือบะหมี่แต่อย่างเดียว รวมถึงการถวายน้ำผลไม้ ถวายยาวิตามินด้วย ถวายไปเถอะ ท่านไม่ได้นำไปทิ้งหรอก ให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดประกอบเป็นอาหารนำมาถวายท่าน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำบุญในยุค COVID-19 ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งไม่ผิดแต่อย่างใด ได้บุญทั้งผู้ถวายแม้คุณจะอยู่ในบ้านก็ตาม ได้ประโยชน์แก่ผู้รับคือพระสงฆ์ในยามที่ยากต่อการภิกขาจารอีกด้วย