บทความพระพุทธศาสนา

ถวายกระติกน้ำเย็น กาใส่น้ำเย็น อานิสงส์ชุ่มเย็นอุรา

31 มกราคม 2021 | สังฆทาน
ถวายกระติกน้ำเย็น กาใส่น้ำเย็น อานิสงส์ชุ่มเย็นอุรา

กาใส่น้ำเย็น กระติกใส่น้ำเย็นคืออะไร

กาใส่น้ำเย็น กระบอกใส่น้ำเย็น กระติกเก็บน้ำเย็นก็เรียก หรือกระติกน้ำสุญญากาศซึ่งสามารถเก็บได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นให้คงอยู่ในสภาพเดิมนานที่สุด หากเป็นกระติกน้ำสุญญากาศ ด้านนอกมักจะเป็นสแตนเลส จึงเรียกกันว่ากระติกน้ำสแตนเลสก็มี

เราควรถวายกระติกน้ำเย็น ในโอกาสใด

 • ถวายกระติกน้ำเย็นแก่พระภิกษุอาพาธ
 • ถวายกระติกน้ำเย็นแก่พระภิกษุเดินทางไปประเทศอินเดีย
 • ถวายกระติกน้ำเย็นแก่พระธุดงค์
 • ถวายกระติกน้ำเย็นแก่พระในงานปริวาสกรรม
 • ถวายกระติกน้ำเย็นทำบุญวันเกิด
 • ถวายกระติกน้ำเย็นเป็นบริวารผ้าป่า กฐิน
 • ถวายกระติกน้ำเย็นแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา

คำถวายกระติกน้ำเย็น กระติกน้ำสุญญากาศ

อิมานิ, มะยัง ภันเต, ปานียะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ ปานียะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายกระติกน้ำเย็น, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับถวายกระติกน้ำเย็น พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ

อานิสงส์ของการถวายกระติกน้ำร้อน/เย็น กระติกน้ำสุญญากาศ

สำหรับอานิสงส์ของการถวายกระติกน้ำร้อน/เย็น กระติกน้ำสุญญากาศ นับว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถวายสิ่งของ อานิสงส์นั้นตามแต่จะอธิษฐาน เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี
 • เป็นผู้มีสุขภาพดี
 • เป็นผู้มีโรคน้อย
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นที่พึ่งของคนอื่น
 • เป็นที่รักของคนอื่น
 • มีโภคะมาก ไม่อดอยาก
 • เป็นผู้มียศดี