บทความพระพุทธศาสนา

ถวายกาน้ำร้อน อานิสงส์เตรียมพร้อมสมบูรณ์ครบถ้วน

31 มกราคม 2021 | สังฆทาน
ถวายกาน้ำร้อน อานิสงส์เตรียมพร้อมสมบูรณ์ครบถ้วน

กาน้ำร้อนคืออะไร

กาน้ำร้อนในที่นี้ หมายถึงกาน้ำที่สามารถใส่น้ำร้อนได้ เก็บน้ำร้อนได้ หรือต้มน้ำร้อนได้ เป็นได้ทั้งกาน้ําอลูมิเนียม, กาน้ําแสตนเลส, กาน้ำดินเผา, กาน้ําเซรามิก

เราควรถวาย ถวายกาน้ำร้อน ในโอกาสใด

 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระภิกษุอาพาธ
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระภิกษุเดินทางไปประเทศอินเดีย
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระธุดงค์
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระในงานปริวาสกรรม
 • ถวายกาน้ำร้อนทำบุญวันเกิด
 • ถวายกาน้ำร้อนเป็นบริวารผ้าป่า กฐิน
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระภิกษุผู้อยู่ประจำกุฏิ

คำถวายกาน้ำร้อน

อิมานิ, มะยัง ภันเต, อุณโหทะกะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ อุณโหทะกะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายกาน้ำร้อน, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับกาน้ำร้อน พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ

อานิสงส์ของการถวายกาน้ำร้อน

สำหรับอานิสงส์ของการถวายกาน้ำร้อน ไม่ว่าจะเป็นกาน้ําอลูมิเนียม, กาน้ําแสตนเลส, กาน้ำดินเผา, กาน้ําเซรามิก หรือกาน้ำร้อนชนิดใดก็ตาม ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถวายสิ่งของ อานิสงส์ส่งผลตามแต่อธิษฐาน เป็นต้นว่า

 • มีผิวพรรณดี
 • มีสุขภาพดี
 • มีโรคน้อย
 • มีบริวารมาก
 • เป็นที่พึ่งของคนอื่น
 • เป็นที่รักของคนอื่น
 • มีโภคะมาก ไม่อดอยาก