บทความพระพุทธศาสนา

ถวายไม้กวาด อานิสงส์ ส่งเสริมให้ผิวพรรณเกลี้ยงเกลา ทุเราโรคร้าย

23 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

คงไม่แปลกใจนะถ้าเราเข้าไปในวัดแล้ว โดยเฉพาะวัดป่าสายธรรมยุต มีความสะอาดตาสะอาดใจ มองไปทางไหนก็สบายใจ สงบจิต น่าเลื่อมใสยิ่งนัก การที่วัดวาสะอาดน่ารื่นรมย์เช่นนี้ ก็เพราะพระภิกษุสามเณรในวัดตลอดถึงศิษย์วัดอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันปัดกวาด ฉะนั้น อุปกรณ์ที่สำคัญมีส่วนช่วยให้น่ายลเช่นนี้ ก็คือ ไม้กวาด

ถวายไม้กวาด
ถวายไม้กวาด

อานิสงส์แห่งการกวาดลานวัด

แต่ครั้งโบราณมามีความเชื่อถือกันว่า ผู้ที่มีโรคผิวหนังพุพองหรือโรคเรื้อน ถ้าได้มาเก็บขยะเก็บใบไม้ที่ล่วงหล่นปัดกวาดลาดวัดให้สวยงามสะอาดตาแล้วนั้น จะทำให้ผิวพรรณวรรณะงดงามและทำให้โรคร้ายหายไปได้ การกวาดวัดนี้มีอานิสงส์ถึง ๕ อย่างคือ
๑. บุคคลเห็นเข้าก็เลื่อมใส
๒. เทวดาเห็นเข้าก็เลื่อมใส
๓. จิตของผู้กวาดตั้งสมาธิได้เร็ว
๔. ผิวพรรณวรรณผ่องใส
๕. เมื่อตายดับสังขารจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปบังเกิดในภพภูมิสวรรค์

กิจวัตร ๑๐ ประการของพระสงฆ์

กิจวัตรพื้นฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่บรรพชนประพฤติมาไม่ขาดสาย ๑๐ ประการ
๑. ลงอุโบสถ (= ประชุมฟังสวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน)
๒. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
๓. สวดมนต์ไหว้พระ
๔. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์
๕. รักษาผ้าครอง (= ใช้เครื่องนุ่งห่มหนึ่งชุด ดูแลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ)
๖. อยู่ปริวาสกรรม
๗. โกนผม ปลงหนวด ตัดเล็บ
๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์
๙. เทศนาบัติ (= ปลงอาบัติ เป็นกิจวัตรประจำวัน)
๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น (= ใช้สอยปัจจัยอย่างมีสติ)
กิจวัตร ๑๐ เหล่านี้ ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน ฯ

กวาดลานวัด
กวาดลานวัด

กวาดวิหารลานเจดีย์ , ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง

๑. ได้ออกกำลังกาย
๒. ทำให้สถานที่สะอาด
๓. ปราศจากโรคภัย
๔. จิตใจคลายเครียด
๕. เสนียดจัญไรลดลง
๖. คงไว้ซึ่งศรัทธา

การเลือกไม้กวาดถวายวัด

  • ถ้าเป็นไม้กวาดบริเวณลานวัด ลานอุโบสถ ลานเจดีย์ กล่าวง่าย ๆ คือกวาดภายในอาคาร ควรที่จะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว เพราะกวาดไดัง่าย เหมาะแก่การใช้งาน
  • ถ้าเป็นการกวาดในกุฏิ ศาลา ควรเป็นไม้กวาดพื้น ถูพื้นแบบธรรมดา
  • ถ้าเราไม่สามารถหาไม้กวาดทางมะพร้าวมาถวายพระไม่ได้ เนื่องจากไม่มีขาย ทำไม่เป็น เราสามารถนำก้านมะพร้าวที่เหลาแล้วมาถวายพระก็ได้ พระท่านจะทำไม้กวาดเอง

เราควรถวายไม้กวาดในโอกาสใด

  • เราสามารถถวายไม้กวาดได้ในทุกโอกาส ทุกวัน และทุกเวลา
  • ถวายไม้กวาดช่วงที่ทางวัดมีกิจกรรมที่จะต้องใช้ไม้กวาดเป็นจำนวนมาก เช่น จัดงานปริวาสกรรม จัดงานประชุม จัดงานผูกพัทธสีมา กฐิน ผ้าป่า
  • ถวายไม้กวาดเป็นบริวาร กฐิน ผ้าป่า บุญมหาชาติ
  • ถวายไม้กวาดเป็นบริวารของอัฐบริขารของพระบวชใหม่
  • ถวายไม้กวาดเพื่อทำบุญ ในเวลาเป็นโรคผิวหนัง ผิวพรรณเศร้าหมอง
  • ถวายไม้กวาดพื่อทำบุญในช่วงที่ดวงตกต่ำ มีเคราะห์กรรม
  • ถวายไม้กวาดเพื่อทำบุญในเวลาที่เรามีปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต
้เด็ก ๆ ช่วยกันกวาดลานวัด
เด็ก ๆ ช่วยกันกวาดลานวัด

คำถวายไม้กวาด

อิมานิ มะยัง ภันเต สัมมัชชะนิโย สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ สัมมัชชะนิโย สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายไม้กวาด พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับไม้กวาด พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

อานิสงส์ทำความสะอาดวัดและถวายไม้กวาด หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง ตอบปัญหาธรรม

หลวงพ่อ :- “ตัวอย่างก็คือน้องสาวของพระอนุรุทธ น้องสาวของท่านเป็นโรคเรื้อน เวลาพระพุทธเจ้าไปเทศน์ เธอก็ไม่ออกมาเพราะอาย

ต่อมาวันหนึ่ง พระอนุรุทธก็ไปถามว่า “พระพุทธเจ้ามา ทำไมจึงไม่ฟังเทศน์”

เธอตอบว่า “เธอเป็นสาว เป็นโรคเรื้อนก็อาย”

พระอนุรุทธก็บอกว่า “ถ้าอย่างนั้นหาเวลาทำบุญ ให้ทำแบบนี้ เวลาที่พระไปบิณฑบาต ก็จัดสถานที่ กวาดสถานที่ จัดน้ำใช้น้ำฉันให้พระ”

เธอก็ทำแบบนั้นทุกวัน ทำไป ๆ ไม่ช้าโรคเรื้อนมันก็หายไปทีละหน่อย ๆ เพราะทำด้วยจิตใจเคารพ ต่อมาก็หาย สามารถมาไหว้พระได้ มาฟังเทศน์ได้

ต่อมาเธอก็ตาย ตายจากความเป็นคน ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก ไปเกิดระหว่างวิมานของเทวดา ๔ องค์ เธอสวยมาก เพราะอานิสงส์กวาดพื้นที่ จัดพื้นที่ เพราะฉะนั้นใครที่ถวายไม้กวาดจะสวยเหมือนกัน อันนี้เรื่องจริงนะ ไม้กวาดทำให้พื้นที่สะอาด อานิสงส์มาสนอง”

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔ หน้า ๖๙-๗๐
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง