บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้าง อานิสงส์ เหมือนได้สร้างวิมานให้ตนเอง

17 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

เมื่อสองสามปีก่อนผมได้เดินทางไปพระธาตุภูเพ็ก ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร ก่อนที่พวกเราจะขึ้นไปบนภูเพ็ก ทางวัดจะเขียนป้ายไว้ว่า ช่วยกันทำบุญ ด้วยการหิ้ว หิน ทราย ขึ้นบนภูเพ็กคนละนิดหน่อย ซึ่งพวกผมจัดไปคนละถุงหิ้วบ้าง สองถุงบ้าง ซึ่งเป็นความทรงจำที่ดีอย่างหนึ่ง เป็นการทำบุญแบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท หิน ทราย ปูน อิฐ เหล่านี้เป็นต้น ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างทั้งนั้น การที่พวกผมหิ้วขึ้นไปนั้น ถึงแม้ว่าหิน ทรายจะไม่ใช่ของผมแต่เดิม แต่ความรู้สึกเราเหมือนได้ถวายหิน ทรายด้วยตัวเราเอง เป็นทาน และเวยยาวัจจมัยด้วย

อุปกรณ์การก่อสร้าง
อุปกรณ์การก่อสร้าง

เราควรถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัดในโอกาสใด

 • ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัดที่กำลังก่อสร้างเสนาสนะ กุฏิ วิหาร ศาลา อุโบสถ หรืออื่น ๆ
 • ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัดที่กำลังสร้างใหม่
 • ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัดที่มีเสนาสนะทุดโทรม
 • ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัดเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัดทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 • ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัดเพื่อทำบุญชำระหนี้สงฆ์ แก้กรรม แก้ดวงตก เสริมบุญให้แก่ตน

คำถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัด

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ นะวะกัมมูปะกะระณานิ สะปะริวารานิ พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ นะวะกัมมูปะกะระณานานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนา ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

อุปกรณ์การก่อสร้าง
อุปกรณ์การก่อสร้าง

อานิสงส์การถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัด

การบุญ ให้ทานทุกอย่างที่ถูกวิธีนั้น ย่อมเกิดบุญทั้งนั้นครับ แต่บุญจะส่งผลเมื่อไหร่เท่านั้นเอง ขึ้นอยู่โอกาส อัตภาพ ที่อยู่ สถานะของเรา ส่วนการทำบุญด้วยการ ถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแก่วัด ผมเชื่อว่าท่านอาจจะได้อานิสงส์ดังนี้ (ไม่ใช่กฎตายตัว)

 • เป็นผู้มีฐานะร่ำรวย
 • เป็นผู้มีฐานะมั่นคง
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • ไม่ตกยาก อยู่ที่ไหนก็มีที่อยู่อาศัย มีที่นั่งที่นอน
 • มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู
 • มีชื่อเสียงดีงาม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง