บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์ อานิสงส์ส่งให้ปลอดโรคภัย กายใจดี มีสุขอนามัย

19 กุมภาพันธ์ 2020 | สังฆทาน
ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์ อานิสงส์ให้ปลอดโรคภัย
ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์ อานิสงส์ให้ปลอดโรคภัย

เจลล้างมือแอลกฮอล์ คือเจลสำหรับล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ หรือน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อแบบไม่ใช้น้ำ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า hand sanitizer gel เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทุกคน ยิ่งยุคนี้ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาดหนักอยู่ ยิ่งจำเป็นต้องใช้ แม้ไม่มีไวรัสโควิด 19 ก็ยังเป็นต้องใช้อยู่เช่นเดิม hand sanitizer gel มีทั้งแบบประจำบ้าน ใช้ในครอบครัวและแบบขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวติดกระเป๋าเวลาเดินทางซึ่งจะมีขนาดไม่เกิน 100 ML ซึ่งจะทำให้เหมาะต่อการพกพานำขึ้นเครื่องบินได้

เราควรถวาย hand sanitizer gel ในโอกาสใด

 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์ได้ในทุกโอกาส
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์แก่พระภิกษุอาพาธ
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์แก่พระภิกษุผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์ไว้ประจำวัด ประจำศาลา ประจำหอฉัน
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์แก่วัดที่จัดงานกิจกรรม งานประชุม งานที่ต้องต้อนรับผู้คน หรือคณะสงฆ์
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์แก่พระภิกษุที่มาลงปาฏิโมกข์
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์ในงานอุปสมบท
 • ถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์เวลาทำบุญตักบาตรหน้าบ้านตนเอง

คำถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์

สำหรับคำถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์นั้น สามารถใช้ คำถวายเครื่องสุขภัณฑ์ แทนได้ครับ

อานิสงส์ของการถวายเจลล้างมือแอลกฮอล์

การถวายทุกอย่างนั้นมีอานิสงส์ แต่อานิสงส์อย่างไรนั้น ไม่ใช่กฎตายตัว แต่ได้รับอานิสงส์ผลบุญเป็นที่น่าพึงใจแน่ เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
 • เป็นผู้มีโรคภัยน้อย มีอยู่อาจจะหายได้
 • มีผิวพรรณดี
 • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • มีชื่อเสียงดี
 • มีโภคะมาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง