บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเครื่อง สบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า อานิสงส์หอมหวล

21 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

เครื่องลูบไล้ต่าง ๆ มี สบู่ น้ำยาดับกลิ่นตัว ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า หรือเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกคน แม้แต่พระภิกษุสงฆ์เองก็ต้องใช้ นอกจากใช้เพื่อสุขภาพของตนเองแล้วก็ยังต้องใช้เพื่อการอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้ทุกวันหมดไปทุกวัน จึงต้องมีอยู่เป็นประจำ

ถวายเครื่อง สบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า อานิสงส์หอมหวล
ถวายเครื่อง สบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า อานิสงส์หอมหวล

การเลือก สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาสระผม น้ำยาซักผ้า ถวายพระ

อันที่จริงเลือกไม่ยากเลย สิ่งเหล่านี้ชาวบ้านใช้อย่างไร พระก็ใช้อย่างนั้น แต่เจตนาในการใช้อาจจะต่างกันเท่านั้นเอง ชาวบ้านอาจจะใช้เพื่อบำรุงผิว เพื่อความหอม เพื่อความนุ่มนวล แต่พระใช้เพื่อสุขภาพผิวเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกมากเกินไป ส่วนกลิ่นหอมเป็นสิ่งที่ตามมาซึ่งเราจะหายี้ห้อที่ไม่มีกลิ่นนั้นคงจะหายาก เป็นอันว่ามีกลิ่นหอมน่าจะดีกว่ามีกลิ่นเหม็นเหงื่อไคล ดีกว่ากลิ่นรักแร้เหม็น ถ้าเป็นแบบนี้นอกจากไม่เป็นผลดีต่อตนเองแล้วยังทำร้ายสุขภาพจิตของผู้ใกล้ชิดด้วย

 • สบู่ ยี้ห้อไหนก็ได้ หรือถ้าจะให้เขียนวิธีเลือกให้ได้ ก็ควรเป็นสบู่สีขาว มีกลิ่นอ่อน ๆ มีความเข้มข้นน้อย อย่างสบู่สำหรับเด็กประมาณนี้
 • แชมพู ก็เช่นเดียวกัน ถวายได้ไหมยี้ห้อ หรือจะเลือกแชมพูสมุนไพรก็จะดี แชมพูที่เน้นการรักษาผิวหนังบนศีรษะ ส่วนมากพระท่านมักจะคันหนังศีรษะ เมื่อโดนแดด โดนลม โดนฝน โดนฝุ่น ถูกต้องความหนาวความร้อน
 • น้ำยาซักผ้า ยี้ห้อไหน แบบไหนก็ถวายพระได้หมด หรือถ้ากลัวพระมีจีวรหอมเกินไป ก็หาแบบมีกลิ่นอ่อน ๆ อย่างน้ำยาซักผ้าเด็กทารกก็ได้ หรือเลือกน้ำยาซักผ้าที่มีความเข้มข้นน้อย เพราะส่วนมากจีวรพระไม่ได้สกปรกมากมายอะไร
 • ยาสีฟัน รายการนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เลือกแบบไหนก็ได้ หรือจะเลือกแบบสมุนไพรก็แล้วแต่สะดวก
 • การเลือกของถวายพระเหล่านี้ ถ้าเรารู้จักพระท่าน ก่อนที่จะซื้อถวายท่านกราบเรียนถามท่านก่อนก็ควร เพราะบางรูปอาจจะแพ้ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู หรือแม้แต่น้ำยาซักผ้า ผงซักผ้าบางยี้ห้อก็ได้

เราควรถวายเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องลูบไล้ มี สบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า เป็นต้น ในโอกาสใด

 • ถวายได้ตลอดเวลา ถวายได้ตลอดทั้งปี
 • ถวายเมื่อท่านอาพาธด้วยโรคผิวหนัง สบู่ แชมพูบางชนิดอาจจะเหมาะกับท่าน
 • ถวายเป็นบริวาร ผ้าป่า กฐิน
 • ถวายในช่วงเทศกาลสำคัญ หรือวันสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางศาสนา
 • ถวายตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน จำเป็นต้องใช้สบู่บ่อย น้ำยาซักผ้าบ่อย
 • ถวายในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรามีเคราะห์กรรม ดวงตก ดวงไม่ดี ถวายสื่งเหล่านี้เพื่อเป็นเคล็ดในการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป
ถวายเครื่อง สบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า อานิสงส์หอมหวล
ถวายเครื่อง สบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า อานิสงส์หอมหวล

คำถวายเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องลูบไล้ สบู่ ยาสีฟันเป็นต้น

อิมานิ มะยัง ภันเต วิเลปะนานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมานิ วิเลปะนานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งเครื่องลูบไล้ มีสบู่เป็นต้น กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งเครื่องลูบไล้ มีสบู่เป็นต้น กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

อานิสงส์ของการถวายเครื่องลูบไล้ มีสบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาซักผ้า เป็นต้น

 • ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนของการให้ทาน
 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี ผิวพรรณผ่องใส
 • เป็นผู้มีสัมผัสดี นุ่มนวล
 • เป็นผู้มีรูปร่างดี สวยงาม
 • เป็นผู้มีกลิ่นหอม ตามวัย
 • เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
 • เป็นผู้มีกิตติศัพท์อันดีงาม ฟุ้งขจรไป
 • บรรเทาเคราะห์กรรม ดวงตก ดวงไม่ดี ความทุกข์โศก ความเศร้าหมองใจลงได้
 • ถ้าได้เกิดเป็นเทวดา ก็มีวิมานที่สวยงาม มีผิวพรรณที่สวยงาม มีกลิ่นหอม มีสัมผัสที่ดี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง