บทความพระพุทธศาสนา

ถวายไฟฉาย อานิสงส์ ส่องแสงสว่างนำทางให้ชีวิต

21 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

ไฟฉาย เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยมากเป็นรูปทรงกระบอก มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ภายใน ด้านหน้าสุดของกระบอกเป็นจานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงสว่างจากหลอดไฟที่อยู่กลางจาน มีสวิตช์ควบคุมการทำงานปิดเปิด โดยอยู่ด้านนอกกระบอกไฟฉาย

ทุกวันนี้ไฟฉายมีหลากหลายชนิด หลากหลายการใช้งาน หลากหลายคุณภาพ มีทั้งแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ และแบบชาร์จด้วยไฟฟ้าบ้าน แบบชาร์จก็มีทั้งแบบชาร์จจาก USB โดยใช้สายเดียวกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ

ถวายไฟฉาย
ถวายไฟฉาย

การเลือกไฟฉายถวายพระ

  • เลือกคุณภาพ ใช้ได้นาน ทนทาน สีไม่หลุดง่าย เราต้องการใช้ของดีอย่างไร ผู้อื่นก็ต้องการใช้ของดีอย่างนั้นเช่นกัน
  • เลือกขนาด ถ้าต้องการให้ท่านพกติดตัวติดย่าม ก็ควรเลือกขนาดเล็ก กระทัดรัด แต่ถ้าต้องการให้ท่านได้ใช้ประจำวัด ประจำกุฏิก็เลือกขนาดใหญ่
  • เลือกตามสถานที่ ถ้าวัดท่านไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ให้เลือกแบบชนิดเปลี่ยนถ่ายชนได้ง่าย ควรถวายหลอดไฟฉายและถ่านไฟฉายด้วย
  • เลือกสี สีนี้ว่าจะไม่พูดถึง อันที่จริงจะเป็นสีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองที่มาในถังสังฆทานทั่วไป ไฟฉายก็ไม่ได้คุณภาพอีก

เราควรถวายไฟฉายในโอกาสใด

  • เราสามารถถวายไฟฉายได้ในทุกโอกาส ทุกฤดูกาล
  • ถวายไฟฉายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นช่วงที่พระท่านอยู่ประจำ
  • ถวายไฟฉายช่วงว้นสำคัญในทางพระพุทธศาสนา นอกจากเป็นการถวายทานแด่พระสงฆ์แล้ว เรายังให้ทานเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งต่อพระพุทธเจ้า (ปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และ ทาน ก็เป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจาก ศีล และ ภาวนา)
  • ถวายไฟฉายเนื่องในวันเกิด เพื่อเป็นอานิสงส์ส่องทางให้ชีวิตของเราต่อไป
  • ถวายไฟฉายในเวลาที่เราต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง แต่ไม่แน่ใจในผลที่จะตามมา ว่าจะดีหรือร้ายประการใด
  • ถวายไฟฉายในคราวที่เรามีความรู้สึกว่าดวงตก มีเศร้าหมองในชีวิต หนทางมืดมนปหมดทุกด้าน (ไม่ได้บอกว่าถวายไปฉายแล้วจะดีขึ้น แต่มันเป็นการทำบุญ ทำตอนไหนก็ดีทั้งนั้น)
ถวายไฟฉาย
ถวายไฟฉาย

คำถวายไฟฉาย

อิมานิ มะยัง ภันเต วิชชุปะทีเปยยานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วิชชุปะทีเปยยานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายไฟฉาย พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งไฟฉาย พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตนด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายไฟฉาย

๑. ทำให้เกิดสติปัญญา ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า มีปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งไฟ

๒. ทำให้เกิดความสว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายเองย่อมได้รับความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

๓. ทำให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ กลับร้ายกลายเป็นดีได้

๔. เป็นผู้เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

๕. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

๖. เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ถ้าได้เกิดเป็นเทวดาย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสวรุ่งเรือง ถ้าเกิดบนโลกมนุษย์ผิวพรรณย่อมผ่องใส

๗. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

๘. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ บรรลุเป็นพระอรหันต์ มีทิพจักขุญาณ

๙. จะทำการงานอะไรก็สำเร็จลุล่วงได้ดี และเร็ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง