บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปลุกผ้ายันต์ อักขระเลขยันต์ให้มีอิทธิฤทธิ์มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าเป็นคาถาหลวงปู่ศุข

18 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
ผ้ายันต์แดง หลวงปู่บุญพิน
ผ้ายันต์แดง หลวงปู่บุญพิน

คาถาปลุกอักขระให้มีอิทธิฤทธิ์ (ของเก่า)

คาถานี้คนจังหวัดชัยนาท เชื่อว่าเป็นคาถาของพระครูวิมลคุณากร หรือหลวงปู่ศุข วัดปากครองมะขามเฒ่า ก่อนสวดคาถาใด ๆ พึงตั้งนะโม 3 จบ เพื่อเป็นการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

คาถาปลุกผ้ายันต์ อักขระเลขยันต์ให้มีอิทธิฤทธิ์มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าเป็นคาถาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

นะรา นะระ หิตัง เทวัง
นะระ เทเวหิ ปูชิตัง
นะรานัง กามะปัง เกหิ
นะมานิ สุคะตัง ชินัง ฯ

ใช้ภาวนาปลุกผ้ายันต์, อักขระยันต์ เสื้อยันต์ หรือปลุกเสกตะกรุดที่ลงอักขระยันต์ให้มีอิทธิฤทธิ์เข้มขลังยิ่งขึ้น ทำสมาธิจิตให้แน่วแน่ มีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย แล้วทำการสวดด้วยสมาธิจิตที่แน่แน่ สวดเสกกี่จบก็ได้ ยิ่งมากจบยิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่จิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วย