บทความพระพุทธศาสนา

ถวายมีดตัดเล็บ อานิสงส์ ได้เป็นใหญ่เป็นโต เจ้าคนนายคน

24 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน
มีดตัดเล็บ
มีดตัดเล็บ

มีพระวินัยเกี่ยวกับเล็บอยู่ว่า ” ทรงห้ามไว้เล็บยาว ภิกษุผู้ไว้เล็บยาว ต้องอาบัติทุกกฏ และทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ ให้ตัดพอเสมอเนื้อ ทรงห้ามขัดเล็บให้เกลี้ยงเกลาทั้ง ๒๐ นิ้ว ( เพื่อสวยงาม) ทรงปรับอาบัติทุกกฏ . การนำมูลเล็บออกทรงอนุญาต.”

เมื่อเป็นเช่นนี้ พระภิกษุสงฆไว้เล็บยาวไม่ไดัจึงต้องตัดเล็บให้เสมอเนื้อ ห้ามขัดเล็บเพื่อความสวยงาม (แต่ถ้าเพื่อทำความสะอาด และเพื่อป้องกันรักษาหรือรักษาโรคไม่เป็นไร) ทรงอนุญาตให้แคะมูลเล็บหรือขี้เล็บออก ฉะนั้น พระภิกษุจึงต้องมีมีดสำหรับตัดเล็บไว้ใช้ประจำกาย

เราควรถวายมีดตัดเล็บพระในโอกาสใด

  • ถวายมีดตัดเล็บได้ทุกวัน ทุกโอกาส ถวายได้ทุกรูป
  • ถวายมีดตัดเล็บเป็นอัฐบริหารแก่พระบวชใหม่ จะเป็นญาตหรืออุปสมบทหมู่ก็ตาม
  • ถวายมีดตัดเล็บเป็นบริวาร กฐิน ผ้าป่า
  • ถวายมีดตัดเล็บเพื่อทำบุญ สะเคราะห์ ตัดเวรตัดกรรม (ตัดได้ไม่ได้ไม่ต้องคิด คิดแต่ว่าเราได้ทำบุญแล้ว)

คำถวายมีดตัดเล็บแก่พระ (กำลังรวบรวม)

มีดตัดเล็บ
มีดตัดเล็บ

อานิสงส์ของการถวายมีดตัดเล็บ

๑. เป็นผู้ได้ชายหญิงเป็นบริวาร
๒. เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโคและม้า
๓. เป็นผู้ได้ลูกจ้างที่เป็นนางฟ้อนรำ
๔. เป็นได้ช่างตัดผม
๕. เป็นผู้ได้พ่อครัวผู้ทำอาหารจำนวนมากในที่ทั้งปวง
การทำบุญด้วยการถวายมีดตัดเล็บ ผู้ที่ทำบุญด้วยมีดตัดเล็บหรือกรรไกรตัดเล็บนั้น เชื่อว่าจะได้รับผลบุญส่งให้ชีวิตของผู้ถวายเองพบกับความบริสุทธิ์ ปราศจากความเศร้าหมอง ห่างไกลจากอันตรายต่าง ๆ ที่จะเข้าใกล้ก็จะไม่กล้ำกราย ชีวิตจะมีแต่ความสงบสุข นอกจากนี้อานิสงส์ยังส่งผลถึงครอบครัวให้ได้รับความสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และยังจะเป็นผลดีในส่วนของการได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเราเป็นอย่างดี ในยามที่เราตกต่ำ ไม่นานจะกลับมามีชีวิตที่สดใสได้ทุกเมื่อ นับว่าอานิสงส์ส่งผลเช่นนี้ ทำบุคคลให้เป็นผู้ที่โชคดีทีเดียว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง