บทความพระพุทธศาสนา

ถวายปัจจัย ๔ อานิสงส์ครอบจักรวาล เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่ ยา ไม่ขาดแคลน

27 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
ถวายสังฆทาน ทำบุญ อุทิศส่วนกุศล
ถวายสังฆทาน ทำบุญ

ปัจจัย ๔ คืออะไร

ปัจจัยสี่ คือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันได้แก่ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค แต่ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้นำสิ่งของทั้งหมดมา อาจจะถวายแค่เครื่องใช้สอยและถวายปัจจัย (เงิน) ไว้เพื่อให้ท่านนำไปใช้สอยอันเนื่องด้วยปัจจัยสี่

เราควรถวาย ปัจจัย ๔ ในโอกาสใด

  • สามารถถวายปัจจัย ๔ ได้ในทุกโอกาส
  • ถวายปัจจัย ๔ ในวันเกิด หรือในโอกาสพิเศษ ครบรอบแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่
  • ถวายปัจจัย ๔ ในเทศกาลพิเศษ วันสำคัญทางศาสนา
  • ถวายปัจจัย ๔ เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไป
  • ถวายปัจจัย ๔ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสั่งสมบุญ
  • ถวายปัจจัย ๔ เพื่อเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา

คำถวาย ปัจจัย ๔

อิมานิ มะยัง ภันเต, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะจะฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, โปรดรับ, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

อานิสงส์ของการถวาย ปัจจัย ๔

สำหรับอานิสงส์ของการถวายปัจจัย ๔ นั้น มากมายยิ่งนัก เพราะเป็นปัจจัยใหญ่เครื่องดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกหมู่เหล่าขาดไม่ได้ อานิสงส์ผลบุญเป็นไปตามอธิษฐาน แม้ไม่อธิษฐานบุญนั้นก็ไม่ไปไหน ย่อมส่งถึงท่านทั้งชาตินี้แหละชาติหน้า ฉะนั้น ผู้เขียนขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ถวายปัจจัย ๔ ตามแต่โอกาสต่าง ๆ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง