บทความพระพุทธศาสนา

“สติ” คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดินทางปีใหม่ปลอดภัยนะโยม

27 ธันวาคม 2019 | Slide Shows, ธรรมะคุ้มครอง
พระอาจารย์ ศักดา สุนฺทโร
พระอาจารย์ ศักดา สุนฺทโร

พระอาจารย์ ศักดา สุนฺทโร ได้เมตตาให้ข้อคิด ที่เพจ “พระศักดา สุนฺทโร” หัวข้อ เดินทางทั่วโลก ทั่วไทย ปีใหม่ปลอดภัยนะโยม สติ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่า

ขอเจริญพร ช่วงเดินทางปีใหม่ 2-3 วันนี้ รถก็วิ่งออกจากกรุงเทพฯ เยอะแยะมากมาย อาตมากำลังนั่งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เช้านี้ก็จึงนึกถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรถก็คือสติ ขอให้มีสติควบคุมตนไว้การเดินทางก็คงจะปลอดภัยไม่มากก็น้อย และขอให้ความคิดถึงที่ท่านทั้งหลายกำลังเดินทางไปด้วยความคิดถึงไปหาคนที่เราคิดถึง และขอให้เหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงอย่าทำให้ความคิดถึงไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงเลย ให้กลับไปถึงคนที่เราคิดถึงจะภาคภูมิใจ และเมื่อทุกครั้งที่เดินทางมาก็จะต้องคาดเข็มขัดให้ถึงเพราะเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงมันอยู่ข้างหน้า ถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดให้ถึงและรถชนขึ้นมาเราอาจจะถึงฆาตในตอนนั้นได้ ฉะนั้นถ้าจะให้ถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่ทราบ แต่เราก็น่าจะต้องคาดไม่ถึงเราจะได้ไม่ต้องถึงฆาต…………….

ผมคัดลอกมาบางส่วน อาจจะผิดพลาดในการพิมพ์บ้าง แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ท่านสามารถเข้าไปชมและฟังคลิปเต็มได้ ใช้เวลา 2:25 นาทีเท่านั้น ที่ เดินทางทั่วโลก ทั่วไทย ปีใหม่ปลอดภัยนะโยม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง