บทความพระพุทธศาสนา

ศาสนาอยู่รอดด้วยเหตุ 2 ประการหลัก ได้แก่…….

18 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
สามเณร ในพระพุทธศาสนา
สามเณร ในพระพุทธศาสนา

ศาสนาอยู่รอดด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ
Religions can be survived with two factor.

1. ศึกษาให้เข้าใจแจ่มชัด
study deeply and thoroughly.

2. ปฏิบัติตามที่ศึกษา
practice after studying.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง