บทความพระพุทธศาสนา

ขยันเป็นแมลงผึ้ง แมลงผึ้งมีดี 5 อย่าง เป็นแบบอย่างได้

17 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
แมลงผึ้ง
แมลงผึ้ง

ขยันเป็นแมลงผึ้ง แมลงผึ้งมีดี 5 อย่าง เป็นแบบอย่างได้
BEES POSSESS 5 GOOD THINGS
(Be industrious like bees)

1. ขยันหากิน
Deligent.

2. บินไม่สูงนัก
Fly in average height with humble. (they don’t fly high)

3. รักความสะอาด
Love cleanliness. (hygene)

4. ฉลาดสะสม
Clever in collecting.

5. นิยมความสามัคคี
Love unity.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง