บทความพระพุทธศาสนา

เยาวชนตามแบบ (พันทาง) ตามแบบคนอื่น สังคมอื่น

18 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
เยาวชนตามแบบ
เยาวชนตามแบบ

เยาวชนตามแบบ (พันทาง)
Juvenile Delinquency Characteristics (spoiled children)

1. อารมณ์เดือด
emotional.

2. กินด่วน
eat fast food.

3. หัวเด่
irrespectful.

4. โชว์สะดือ
show navels.

5. เรียนโดด
miss classes.

6. เที่ยวดึก
hang out late at night.

7. ส้นตึก
thick heel shoes.

8. มือเติบ
extravagant.

9. ใจแตก
flirting.

10. แเหกคอก
violate rules.

11. นอกครู
stubborn.

12. ไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่
disobey their parents.

13. แตหลอ หรือ ตอแหลฯ
cheating/telling lies.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง