บทความพระพุทธศาสนา

ถวายทองคำ เป็นพุทธบูชา อานิสงส์ผิวพรรณผ่องใส ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

27 กุมภาพันธ์ 2020 | สังฆทาน
ถวายทองคำ เป็นพุทธบูชา อานิสงส์ยิ่งใหญ่
ถวายทองคำ เป็นพุทธบูชา อานิสงส์ยิ่งใหญ่

โลกยอมรับว่าทองคำเป็นสิ่งที่มีความสวยงาม ทรงคุณค่า และหายากยิ่ง ทองคำเป็นแร่ธาตุที่บริสุทธิ์ มีความผุดผ่อง ไม่ว่ายุค ๆ ไหน คนจึงนำแร่ธาตุชนิดนี้ยกขึ้นถวายแด่สิ่งที่ตนเคารพนับถือ เพื่อเป็นการบูชา เพื่อสร้างความเลื่อมใส่ให้แก่ตนเองและผู้อื่นยิ่งขึ้นไปอีก

เราควรถวายทองคำในโอกาสใด

 • ถวายทองคำแก่วัดที่มีโครงการหล่อพระพุทธรูปทองคำ หรือเรามีเจตนาที่จะให้พระพุทธรูปองค์นั้นมีส่วนผสมของทองคำ ก็สามารถถวายทองคำเพื่อหล่อพระได้
 • ถวายทองคำแก่วัดที่มีโครงการหุ้มพระพุทธรูป พระเจดีย์ ด้วยทองคำ
 • ถวายทองคำแก่วัดที่จะสร้างเครื่องบูชาที่ทำด้วยทองคำเป็นพุทธบูชา เป็นต้นฉัตรทองคำ ผอบทองคำ
 • ถวายเปลวสำหรับปิดทองพระ
 • ถวายทองคำในโครงการที่เป็นสาธารณะประโยชน์

อานิสงส์ของการถวายทองคำ

เรื่องอานิสงส์นั้นจะถวายอะไรก็แล้ว ขอให้มียินดีในการถวายจริง ๆ คือมีพอใจภูมิใจสิ่งของที่ตนเองถวาย จะมากน้อยมีค่ามากน้อยก็ตาม ขณะที่ถวายต้องมีใจเสียสละจริง ๆ หลังถวายเสร็จต้องไม่นึกเสียดาย ใครจะพูดจะว่าอะไรก็ตามต้องไม่คล้อยตามให้ตนเองกังวลใจ นึกทีไรปลื้มใจทุกคร่า

สำหรับอานิสงส์ของการถวายทองคำนั้น หากทำใจเลื่อมใสด้วยดี ยินดีในสิ่งที่ตนเองกระทำซึ่งคนอื่นทำได้ยากยิ่งแล้วก็ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญมาก ทำบุญก็ต้องหวังบุญ พระเวสสันดรให้ทานลูกเมียก็หวังบุญหรือทานบารมี ไม่ใช่ทำสักแต่ว่าทำ มาว่าอานิสงส์การถวายทองคำที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่าง เป็นต้นว่า

 1. มีผิวพรรณวรรณะที่ละเอียดผุดผ่องดังทองคำ เหมือนดังพระมหากัจจายนะ ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำสำหรับทำเป็นฐานพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ
 2. เกิดเทวดาที่มียศใหญ่ มีวิมานสูงใหญ่สวยงาม มีรัศมีแผ่ไป 100 โยชน์ อย่างอดีตชาติของพระมหากัจจายนะที่เคยถวายอาสนะทองคำเป็นพุทธบูชา เมื่อจุติจากสวรรค์ก็ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์มีฤทธิ์มาก มีรัตนะ 8 ประการ มีความสว่างโชติช่วงทั้งกลางวันและกลางคืน
 3. เป็นมหาเศรษฐี อย่างที่ชฎิลเศรษฐี ในอดีตชาติได้ทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 หม้อ บรรจุไว้เป็นพุทธบูชาในเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
 4. เกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 74 ครั้ง เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพสุธา 1,000 ครั้ง เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 51 ครั้ง เกิดในตระกูลสูงสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เหมือนดังพระภัททิยเถระที่ในอดีตชาติได้เคยถวายบัลลังก์ทองคำเป็นพุทธบูชา
 5. เกิดในสวรรค์ยาวนานสิ้น 1 กัป มีวิมานทองสว่างไสวใหญ่โตสวยงาม เด่นเช่น อุบาสิกาเสสวดี ที่ปลดเครื่องประดับทองคำอันมีค่าจากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐทองคำสำหรับสร้างพระเจดีย์ทองคำสูง 1 โยชน์ เพือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
 6. ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายแผ่นอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของพระภัททกาปิลานีเถรีผู้มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนส้วม ให้กลับกลายเป็นผู้ที่มีกลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย ทั้งยังมีกลิ่นดอกบัวออกจากปาก ในสุดภพชาติสุดท้ายพระภัททกาปิลานีเถรีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรี เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านการระลึกชาติได้

นี่เป็นอานิสงส์ที่ท่านยกตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต แต่อย่างที่ผมได้กล่าวไว้อยู่เสมอ อานิสงส์ไม่ใช่กฎตายตัวว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ ซึ่งอานิสงส์ผลบุญแต่ละท่านอาจจะส่งไม่เหมือนกัน เรารู้แต่ว่าอานิสงส์ของการทำความดี ย่อมส่งผลเป็นที่น่าพอใจ นำความสุขมาให้

นอกจากตัวอย่างอานิสงส์ที่กล่าวมาแล้ว อานิสงส์อื่น ๆ ยังมีอีกมาก เป็นต้นว่า เป็นรักใคร่ของทั้งหลาย เป็นผู้มีบริวารมาก เป็นผู้ยศใหญ่ใคร ๆ ก็นับถือ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีโรคน้อย นอกนั้นแล้วแต่จะอธิษฐานเถิด หรือหากท่านไม่ต้องการบุญ ก็อธิษฐานให้ผมได้ก็ได้ครับ สาธุ อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ถวายทองคำเป็นพุทธบูชา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง