บทความพระพุทธศาสนา

ไหว้พระออนไลน์ ได้บุญหรือไม่ ขอพรออนไลน์ ไหว้พระออนไลน์ที่ไหน

24 พฤศจิกายน 2019 | ธรรมะคุ้มครอง

อยู่ต่างประเทศ ไหว้พระออนไลน์

เมื่อถึงสำคัญของคุณ เมื่อถึงวันเกิด อยากจะขอพรวันเกิด หรือวันที่คุณคิดอยากจะไหว้พระทำบุญ อยากฟังพระสวดมนต์ แต่คุณอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีวัด ไม่มีพระพุทธรูปให้ไหว้ ไม่สามารถที่จะเดินทางมาวัดได้ อย่างหลายท่านที่อยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถที่จะเดินทางมาไหว้พระได้ด้วยตนเอง ผมขอแนะนำเว็บไซต์ไหว้พระออนไลน์

ไหว้พระออนไลน์,ไหว้พระ,ขอพร,ขอพรออนไลน์,สวดมนต์ออนไลน์,ฟังธรรมออนไลน์

เริ่มไหว้พระออนไลน์

ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ไหว้พระ อธิษฐาน ขอพรออนไลน์ http://www.polyboon.com/worship/inside/waipra999.html แล้วทำตามขั้นตอน โดยดูตามหมายเลขที่เขียนไว้

  1. เลือกวัดหรือพระพุทธรูปที่เราต้องการไหว้ขอพร
  2. คลิกเลือกเครื่องบูชา
  3. คลิกเพื่อจุดธูปเทียนบูชา
  4. เลือกฟังบทสวดมนต์ให้สบายใจ ให้ใจเป็นกุศล
  5. เมื่อใจสงบ เป็นบุญกุศลแล้ว ให้ทำการอธิษฐานตามต้องการ หรือแผ่บุญนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ไหว้พระออนไลน์ ได้บุญไหม

อันที่จริงแล้ว สิ่งที่เราทำนั้น ก็ไม่ใช่อื่นไกล เพราะเราทำจริง ๆ โดยใช้รูปภาพของพระพุทธรูปเป็นสื่อให้จิตใจของเราเบิกบานใจ ใช้รูปภาพสื่อถึงพระพุทธคุณ ใช้เสียงสวดมนต์สื่อถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรามาสรุปกันง่าย ๆ ไหว้พระ หรือฟังบทสวดออนไลน์ได้บุญหรือไม่

  1. สิ่งที่เราทำนั้นเป็นบาปหรือไม่ เราไปฆ่าสัตว์หรือไม่ ไปลักขโมยของใครหรือไม่ ไปผิดครอบครัวใครหรือไม่ ไปโกหกใครหรือไม่ ดื่มสุรายาเมาหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่บาป ไม่เป็นบาป (แต่ถ้าลุ่มหลงมาก ไม่ใช้สติปัญญา ก็อาจจะเกิดความหลงจนเกินเหตุ ฉะนั้น ให้มีศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไป)
  2. สิ่งที่เราทำนั้น นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นบุญหรือไม่ มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นบุญหรือไม่ มีจิตคิดที่จะทำบุญเป็นบุญหรือไม่ มีความขวนขวยที่จะเปิดเว็บไซต์หารูปพระเป็นบุญหรือไม่ ได้เห็นรูปพระเป็นบุญหรือไม่ มีจิตเป็นกุศลบูชาพระในสิ่งที่เราทำได้ในหน้าจอขณะนี้เป็นบุญหรือไม่ (คลิกเลือกดอกไม้ คลิกจุดธูปเทียน เราทำได้แค่นี้ ทุกการคลิกเป็นบุญหรือไม่) การฟังธรรม ฟังพระสวดมนต์เป็นบุญหรือไม่ ให้ท่านใช้ปัญญาพิจารณาดู อย่าได้สงสัยในจิตที่เป็นกุศลของเรา