บทความพระพุทธศาสนา

ความหวัง แม้แค่นิดหน่อย คนเราก็เลือกที่จะหวัง ความหวังช่างละได้ยาก

24 พฤศจิกายน 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
ความหวัง

ผมสังเกตดูแล้ว คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง ความหวังนั้นมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่มาบนโลกมนุษย์นี้

  • มนุษย์คู่แรก (ตามตำนานอีกศาสนาหนึ่ง) หวังว่าตนเองจะมีปัญญาดีขึ้น รู้เห็นมากขึ้น ฉลาดมากขึ้น จึงได้กินผลไม้ต้องห้าม แต่ก็โดนลงโทษสาปแช่งเสีย
  • ชาวฮีบรูก็หวังว่าสักวันจะได้เป็นอิสระจาก​อียิปต์โบราณ ภาวนาบนบานเฝ้ารอ จึงเกิดตำนานพระผู้ช่วยให้รอด
  • ชาวพุทธที่ไม่สามารถบรรลุธรรมเห็นธรรมในชาตินี้ก็หวังชาติหน้า ไม่สามารถเห็นธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ก็ยังหวังในศาสนาของพระศรีอารย์ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ.
  • คนไทยในยุคสับสน ข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจตกต่ำ ได้รับความลำบาก ก็ยังหวังว่าเมื่อไหร่ยุคศิวิไลจะมาถึง