บทความพระพุทธศาสนา

20 อย่าทำเด็ดขาด หากต้องการความรุ่งเรืองในชีวิต

4 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง

อยากร่ำรวย มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต การงาน การศึกษา ชีวิตครอบครัวแล้ว อย่าได้ทำ 20 อย่างนี้

อย่าทำ 20 อย่าง

อย่าคบคนพาล
อย่าหาญสู้เสือ
อย่าเชื่อตำรา
อย่าว่าคนบอ
อย่ายอคนเห่อ
อย่าเผลอสติ
อย่าริเจ้าชู้
อย่ารู้ก่อนบอก
อย่าออกนอกทาง
อย่าขวางน้ำเชี่ยว
อย่าเลี้ยวเข้ารก
อย่าพกปุยนุ่น
อย่าอุ่นของเน่า
อย่าเผามือมิตร
อย่าคิดสู้ครู
อย่าอยู่ไกลปราชญ์
อย่าขาดเมตตา
อย่าฆ่าความดี
อย่าขี่เรือรั่ว
อย่ามัวขี้เซา

เรือ
เรือ

อธิบายเพิ่มเติม

อย่าคบคนพาล
การคบมิตรคบเพื่อนเป็นเครื่องสำคัญอย่างยิ่ง โบราณจึงได้กล่าวไว้ว่า คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล, คบคนเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น. แม้แต่ในมงคลสูตรยังได้นำเรื่องการไม่คบคนพาลขึ้นก่อนว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

อย่าหาญสู้เสือ
ข้อนี้อาจจะหมายถึงให้เรารู้กำลังของตนเอง ถ้าสู้หรือทำไปแล้วเป็นอันตรายต่อเองก็ยับยั้งไว้ก่อน ให้ศึกษาลู่ทาง หรือหาพรรคพวกไว้ปรึกษา เครื่องมือก่อน

อย่าเชื่อตำรา
ไม่ใช่ว่าตำราเชื่อไม่ได้ แต่ท่านหมายถึงเมื่อได้อ่าน ได้ยินได้ฟังสิ่งใด ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดู (ถ้าบอกว่าตำราเชื่อไม่ได้เลย ที่ท่านอ่านอยู่ก็ถือว่าเป็นตำราได้เช่นกัน)

อย่าว่าคนบอ
คนบอคงจะหมายถึงคนบ้า อย่างที่เรียกกันว่าบ้าบอ บ้าบอนี้มีหลายประเภท บ้ากาม บ้าทรัพย์สมบัติ บ้ายศตำแหน่งก็มี

อย่ายอคนเห่อ
คนเห่อ คนหลงระเลิง อย่าให้ความสำคัญถึงขั้นที่ต้องไปยกยอปอปั้น

อย่าเผลอสติ
สติเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นต้องใช้ในทุกที่ทุกสถานที่มีเราในการพูด ทำ คิด

อย่าริเจ้าชู้
ความเจ้าชู้เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกของครอบครัวมาแล้วมากมาย เรื่องเลวร้ายต่าง ๆ มักจะตามมาจากความเจ้าชู้

อย่ารู้ก่อนบอก
โบราณว่า ไม่รู้อย่าชี้ ถ้าไม่รู้ก็นิ่งไว้ก่อน ถ้าพูดออกไปทำให้คนฟังถือเอาความผิด ๆ ติดไปด้วย บางเรื่องก่อนพูดเราเป็นนายมัน หลังจากพูดแล้วมันเป็นนายเรา

อย่าออกนอกทาง
อย่าออกนอกลู่นอกทางให้มากนัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในกะลาอย่างเดียว ในทางเช่น ทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว แต่ถ้านอกทางก็ ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป

อย่าขวางน้ำเชี่ยว
ถ้าขวางแล้วไม่เป็นประโยชน์ หรือต่างคนก็ต่างเสีย ก็ให้หยุดนิ่งใช้ปัญญาก่อน

อย่าเลี้ยวเข้ารก
ทางไหนไม่ดี ทางไหนไม่เป็นไปเพื่อความเจริญ เป็นไปเพื่อความเสื่อม ก็ไม่ต้องแวะใกล้

อย่าพกปุยนุ่น
ข้อนี้ประมาณว่าอย่าเป็นคนหูเบา อย่าถืออะไร ฟังอะไรอย่างไร้เหตุผล

อย่าอุ่นของเน่า
เรื่องไหนที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไป อย่าได้นำมารื้อฟื้นกันอีก

อย่าเผามือมิตร
อย่าทำร้ายมิตร อย่าได้ประทุษร้ายมิตรหรือบุคคลที่คอยช่วยเหลือเรา หรือเคยช่วยเหลือเราในยามยาก

อย่าคิดสู้ครู
อย่าเป็นคนอกตัญญู อย่าได้เป็นคนเนรคุณ อย่างไรเสียครูก็เป็นผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนเรา

อย่าอยู่ไกลปราชญ์
นอกจากไม่คบคนพาลแล้ว เราควรที่จะคบบัณฑิตผู้รู้ผู้มีปัญญาทั้งหลาย เพราะท่านเรานี้รู้ทางเสื่อมทางเจริญ รู้สิ่งไหนควรททำไม่ควรทำ จะได้ชี้แนะเราได้

อย่าขาดเมตตา
ความเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ทำให้สงคมตั้งแต่ในบ้านเรา ประเทศชาติ และมนุษยชาติอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข

อย่าฆ่าความดี
โบราณว่า พึงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม ฉะนั้น ความดีแม้หน่อยหนึ่งก็อย่าได้ประมาทที่จะทำและรักษามันไว้

อย่าขี่เรือรั่ว
เรือรั่วนี้มีความหมายได้หลายอย่าง เป็นอันว่าสิ่งไหนที่ไม่สามารถพึ่งได้ ไม่เป็นสาระแก่นสารขออย่าได้นำมาเป็นที่พึ่งพิง

อย่ามัวขี้เซา
อย่ามัวแต่ประมาทมัวเมาในวัย ในชีวิต ในความไม่มีโรคแล้วไม่ทำอะไร หรือปล่อยเวลาให้เนิ่นช้า

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง