บทความพระพุทธศาสนา

คุณธรรมของนักเรียน 10 ประการ ที่นักเรียนควรได้ศึกษา

17 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
นักเรียน
นักเรียน

คุณธรรมของนักเรียน 10 ประการ
Morals for…Students Ten items to follow

1 แสวงหาความรู้
Strive for Knowledge.

2 เคารพครูอาจารย์
Respect one’s teachers.

3 รักการศึกษา
Pay attention to all teachings.

4 มีจรรยาเรียบร้อย
Act ethically.

5 มักน้อยตามฐานะ
Be satisfied with what one has when acquiring more is impractical.

6 เสียสละเพื่อสถาบัน
Be prepared to make sacrifices for institutions.

7 มุ่งมั่นประพฤติดี
Commit to good behavior.

8 หลีกหนีสิ่งชั่ว
Stay away from evils.

9 ไม่มั่วยาเสพติด
Avoid drugs and excessive intoxicants.

10 รู้จักคิดใช้ปัญญา
Be thoughtful.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง