บทความพระพุทธศาสนา

ปฏิทินวันพระ ในแต่ละเดือน ในปี 2563 ทำบุญวันพระกัน

15 พฤศจิกายน 2019 | นานาสาระ
คำจบทำบุญ ตักบาตร
คำจบทำบุญ ตักบาตร

ในปี 2563 นี้ มีวันพระทั้งหมด 51 วัน เดือนที่มีวันพระ 5 วัน ในปี 2563 ได้แก่ เดือนมีนาคม, เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม

วันพระ ในเดือนมกราคม ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
 2. วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
 3. วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
 4. วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันพระ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน
 2. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน เป็นวันมาฆบูชา
 3. วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน
 4. วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน

วันพระ ในเดือนมีนาคม ปี 2563 มี 5 วัน

 1. วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
 2. วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
 3. วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
 4. วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
 5. วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด

วันพระ ในเดือนเมษายน ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
 2. วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
 3. วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
 4. วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด

วันพระ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด เป็นวันวิสาขบูชา
 2. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด เป็นวันอัฏฐมีบูชา
 3. วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด
 4. วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด

วันพระ ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
 2. วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
 3. วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด

วันพระ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 มี 5 วัน

 1. วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด เป็นวันอาสาฬหบูชา
 2. วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด เป็นวันเข้าพรรษา
 3. วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด
 4. วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด
 5. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด เป็นวันเฉลิมฯ ร.10

วันพระ ในเดือนสิงหาคม ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด
 2. วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด เป็นวันแม่แห่งชาติ
 3. วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด
 4. วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด

วันพระ ในเดือนกันยายน ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
 2. วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
 3. วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
 4. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด

วันพระ ในเดือนตุลาคม ปี 2563 มี 5 วัน

 1. วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด เป็นวันออกพรรษา
 2. วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
 3. วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
 4. วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
 5. วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด เป็นวันลอยกระทง

วันพระ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
 2. วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
 3. วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
 4. วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด

วันพระ ในเดือนธันวาคม ปี 2563 มี 4 วัน

 1. วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
 2. วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
 3. วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
 4. วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง