บทความพระพุทธศาสนา

วันหยุด วันสำคัญของไทย ในปี 2563 (ไม่มีวันไหนสำคัญเท่าวันหยุดอีกแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2019 | นานาสาระ
วันหยุดพักผ่อนไทยในปี 2563

วันหยุดก็คือวันหยุด ไม่ต้องพูดมาก ไม่ต้องอธิบายขยายความมาก เมื่อถึงวันหยุด ใครเรียนก็หยุดเรียน เมื่อถึงวันหยุดใครทำงานก็หยุดทำงาน โดยเฉพาะราชการ งานธนาคาร เป็นต้องหยุด แต่บางคนก็ใช้วันหยุด เที่ยว กิน หาเงินก็มีนะ ไม่ว่ากัน มาดูว่าวันหยุดปี 2563 นี้ ตรงกับวันไหนบ้าง จะได้วางแผนหยุดแต่เนิ่น ๆ

วันหยุดในปี 2563

วันหยุด ในเดือนมกราคม ปี 2563

วันหยุด ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันมาฆบูชา
 • วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด ในเดือนเมษายน ปี 2563

 • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เป็นวันจักรี
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นวันสงกรานต์
 • วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เป็นวันสงกรานต์
 • วันพุธ 15 เมษายน 2563 เป็นวันสงกรานต์

วันหยุด ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นวันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันวิสาขบูชา
 • วันพืชมงคล (โปรดรอหมายกำหนดการ)

วันหยุด ในเดือนมิถุนายน ปี 2563

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563

 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุด ในเดือนสิงหาคม ปี 2563

 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด ในเดือนตุลาคม ปี 2563

 • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันปิยมหาราช

วันหยุด ในเดือนธันวาคม ปี 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันรัฐธรรมนูญ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดสิ้นปี

หากใครยังไม่มีปฏิทินไทยปี 2563 หรือปฏิทินสหรัฐอเมริกา 2020 มีทั้งวันหยุดไทย และวันหยุดสหรัฐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แจกฟรีปฏิทินปีใหม่ 2563

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง