วันสำคัญทางประเพณีไทย ประเพณีจีน ในปี 2563 ที่ไม่ใช่วันหยุด

วันสำคัญทางประเพณีไทย

วันเด็ก ปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 เดือนมกราคม

วันตรุษจีน ปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม

วันเช็งเม้ง ปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 เมษายน

วันสารทจีน ปี 2563 ตรงกับวันพุธที่ 2 กันยายน

วันสารทไทย ปี 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน

วันไหว้พระจันทร์ ปี 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม

วันลอยกระทง ปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง