บทความพระพุทธศาสนา

วันหยุดยาวปี 2563 วันเที่ยว ในปี 2563 ปีนี้เที่ยวไหนดี

15 พฤศจิกายน 2019 | นานาสาระ
วันหยุดยาวปี 2563

วันหยุดยาวในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

วันมาฆบูชา ปี 2563 หยุดติดกัน 3 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
 2. วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
 3. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดยาวในเดือนเมษายน ปี 2563

วันจักรี ปี 2563 หยุดติดกัน 3 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
 2. วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
 3. วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

วันสงกรานต์ ปี 2563 หยุดติดกัน 5 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
 2. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
 3. วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
 4. วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
 5. วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

วันหยุดยาวในเดือนพฤษภาคม ปี 2563

วันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ปี 2563 หยุดติดกัน 4 วัน

 1. วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ
 2. วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
 3. วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
 4. วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

วันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคม ปี 2563

วันอาสาฬหบูชา ปี 2563 หยุดติดกัน 4 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
 2. วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
 3. วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 4. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)

วันหยุดยาวในเดือนตุลาคม ปี 2563

วันปิยมหาราช ปี 2563 หยุดติดกัน 3 วัน

 1. วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
 2. วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
 3. วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันหยุดยาวในเดือนธันวาคม ปี 2563

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2563 หยุดติดกัน 3 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
 2. วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
 3. วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ ปี 2563-2564 หยุดติดกัน 4 วัน

 1. วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี
 2. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
 3. วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
 4. อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง