บทความพระพุทธศาสนา

บนบานขอพรอย่างไรไม่ให้เป็นข้อผูกมัดตนเองจนเกินไป แต่ได้ผล

31 ตุลาคม 2019 | สิ่งนำโชค
บูชา ไหว้พระ
บูชา ไหว้พระ ขอพร

ต้องบอกก่อนว่า ผมเองไม่นิยมบนบานขอพรเท่าไหร่นะครับ มีไม่กี่ครั้ง ที่จำได้ก็สองครั้ง ที่เห็นผล คือครั้งที่ก่อนจะซื้อเครื่องรางตามบทความที่ได้เขียนไว้แล้วครั้งก่อน และอีกครั้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ครั้งที่ผมสอบอะไรสักอย่าง (จำได้แต่ไม่บอก) ผมทำข้อสอบตอบคำถามไม่ได้ 100 % คือทำข้อสอบไม่ครบ จึงไปไหว้พระขอพรจากพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งผมไม่เคยไปมาก่อน เมื่อไปถึงแล้ว ผมก็มองหาว่าหลวงพ่อทองคำอยู่ที่วิหารไหน และมุ่งตรงไปที่วิหารนั้น เมื่อไปถึง ผมก็ยกมือขึ้นไหว้ (ไม่ได้จุดธูปด้วยมั้งครับ มีแต่มือที่ยกประนมไหว้ ไม่ได้ก้มลงกราบ เท่าที่จำได้) แล้วระลึกในใจถึงหลวงพ่อทองคำ กลุ่มบุคคลที่สร้างพระทองคำตั้งแต่อดีตมา และเทพยดาที่รักษาองค์หลวงพ่อทองคำ แล้วอธิษฐานว่า “ถ้าท่านเก่งจริง โปรดรู้เถิดว่าผมต้องการอะไร และรู้ในสิ่งที่ท่านควรทำเถิด” ผมอธิษฐานแค่นี้ ไม่ได้บอกว่าต้องการอะไร ไม่ได้บอกว่าหลังจากได้ตามปรารถนาแล้วผมจะต้องทำอะไร แล้วผมก็กลับ ปรากฏว่า ผมสอบผ่านอย่างน่าอัศจรรย์ใจครับ

คำว่า บนบาน นั้น พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า ก. ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คํามั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทําตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสําเร็จ บน ก็ว่า สิงศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงนี้ ทุกอย่างที่คนนั้นนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่พระพุทธรูป เทวรูป ศาลเจ้า ร่างทรง ต้นไม้ จอมปลวก บางคนบนกับหลักกิโลเมตรบอกระยะทางก็มี

วิธีบานบน ไม่ให้ผูกมัดตนนเองหรือเกิดโทษกับตนเอง

ท่านต้องทำความเข้าใจว่า สิ่งที่เราบนบานนั้น คือสิ่งศักดิ์มีฤทธิ์อำนาจ มีอานุภาพมาก อันที่จริงถ้าท่านจะช่วยเราท่านย่อมช่วยเราได้ โดยไม่ต้องบนบานหรือขออะไรมากมาย ฉะนั้น หากท่านจะทำการบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ต้องพยายามทำความเข้าใจอย่างน้อย 4 ข้อนี้ ได้แก่

  1. เผื่อใจไว้หากไม่ได้ตามที่บนขอพรไว้ ก็จะได้ไม่เสียใจทีหลัง และหากไม่ได้ตามที่ขอไว้ห้ามว่ากล่าวตำหนิ ด่าว่าร้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ ได้หรือไม่ได้ การว่าร้ายไม่ใช่เรื่องดี
  2. การขอพร ต้องอยู่ในสิ่งที่เป็นไปได้ตามวิสัยปกติของโลกนี้ ต้องไปใช่สิ่งที่ทำให้ตนเอง คนอื่น หรือสัตว์อื่นเดือดร้อน ต้องไม่ผิดกฎหมายและประเพณีอันดีงาม
  3. การแก้บน หรือสิ่งที่ทำสำหรับแก้บนต้องไม่ทำในสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้ หรือทำได้แต่ต้องไม่บนในสิ่งที่เบียดเบียนตนเองหรือคนอื่นสัตว์อื่น ไม่บนในสิ่งที่ผิดกฏหมายหรือประเพณี หรือไม่บนในสิ่งที่ทำแล้วเป็นเหตุให้งมงายมากเกินไปคือไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยทั้งต่อผู้บนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องอยู่ในพื้นฐานของการทำความดี หรือการทำบุญ เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนั้น ต้องไม่ปฏิเสธความดีหรือบุญ
  4. เมื่อบนแล้วต้องทำได้ตามที่บนไว้ และต้องทำ ไม่งั้นก็ไม่ต้องบนบานใด ๆ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยเราได้ทุกอย่าง

ตามที่ผมได้กล่าวไว้ การบนบานหรือขอพรต้องเผื่อใจไว้บ้าง เทพหรือสิ่งศักดิ์ไม่สามารถที่จะช่วยได้ทุกคน หรือทุกเรื่อง การที่เทพจะช่วยได้นั้น มันอยู่ที่บุญกรรมของเราสัมพันธ์กับเทพ กับสิ่งนั้น ๆ หรือไม่ หรือเราอยู่ในเวลา สถานที่ อัตภาพที่จะได้สิ่งนั้น ๆ หรือไม่ นั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะได้รับสิ่งนั้นหรือไม่ เช่นบนบานให้สอบตำรวจติด แต่เราไม่อ่านหนังสือ หรือร่างกายไม่แข็งแรง นั่นหมายความว่ายังไม่พร้อม เวลา สถานที่ อัตภาพของเรายังไม่พร้อม ก็คงจะยากที่จะได้ตามที่บนไว้

ขอในสิ่งที่เป็นไปได้ บนพื้นบานของความเป็นจริง

ขอต่อสิ่งศักดิ์ในสิ่งที่เป็นไปได้ บนพื้นบานความเป็นจริงบนโลกนี้ เช่น หากค้าขายก็ขอให้ค้าขายได้ตามสมควร หากซื้อลอตเตอรรี่ก็ขอให้ถูกรางวัล (สามารถเป็นไปได้ ถ้าคนซื้อไม่ถูกแล้วใครจะถูก) ป่วยอยู่ก็ให้หายป่วย หรือได้พบเจอหมอดี ๆ เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นไปได้ยาก และมันกระทบต่อคนอื่น เช่น ขอให้นายกออก อย่างนี้เป็นต้น

บนบาน หรือแก้บนให้อยู่บนพื้นฐานของความดี

ขอให้เราบนบานสิ่งที่จะนำมาแก้บนอยู่บนพื้นฐานของความดีงาม หรือบุญกุศล เป็นต้นว่า หากได้ตามที่ขอ จะทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานอุทิศบุญให้ จะถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวัดหรือพระพุทธศาสนา จะทำความสะอาดสถานที่ให้ จะล้างห้องน้ำวัดหรือที่สาธารณะอุทิศบุญให้ หรือบางคนก็บนบานว่าจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ รักษาศีลแปดศีลห้ากี่วันก็ว่าไป สิ่งที่ไม่ควรบนไว้ เป็นต้นว่า หากสำเร็จจะทำการแก้ผ้ารำ หรือแม้แต่หัวหมู หัวเป็ด เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดทั้งหลายก็ไม่ควรบนไว้

ต้องบนบานในสิ่งที่จะทำได้

อย่างที่กล่าวข้างต้น หากจะบนบาน ต้องบนบานในสิ่งที่สามารถทำได้ และเมื่อได้สมประสงค์แล้วต้องทำด้วย หากทำไม่ได้ หรือมีข้อแม้ทีหลัง ห้ามบนในสิ่งนั้นเด็ดขาด เช่นบนว่าหากได้ดังหมายจะบวชทำความความดีอุทิศให้ เมื่อได้แล้วจะมาอ้างว่าภรรยาไม่ให้บวชไม่ได้เด็ดขาด

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และผมมั่นใจว่า ไม่ได้พาท่านเข้าป่าเข้าดงจนเกินไป ถึงแม้การบนบานนี้ ไม่ได้มีในพระพุทธศาสนา ? ไม่ได้นำพาสู่นิพพาน แต่สิ่งที่ผมแนะนำให้บนไว้นั้น มันอยู่ในพื้นฐานของความดีในพระพุทธศาสนาทั้งนั้นครับ