บทความพระพุทธศาสนา

การอาราธนาพระเครื่องสวมคอ

23 กุมภาพันธ์ 2019 | คาถา, พระเครื่อง

พระเครื่อง คือองค์พระขนาดเล็ก ๆ ที่นิยมพกติดตัวโดยการยกขึ้นเหนือศีรษะแล้วสวมคอ หรือบางท่านอาจจะใช้แหนบห้อยพระเครื่องที่ตนเคารพนับถือแล้วเหนบที่เสื้อบ้าง กระเป๋าบ้างเพื่อหวังจะให้คุ้มครองป้องกันตนเองหรือหวังผลอื่นมีเมตตามหานิยม ค้าขายเป็นต้น จะด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่ แต่องค์พระขนาดเล็ก ๆ นี้ พระเกจิอาจารย์ท่านสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ฉะนั้น ก่อนที่จะนำขึ้นสวมศีรษะห้อยคอ เราควรระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย โดยกล่าวคำอาราธนาบูชา ดังต่อไปนี้

พระเครื่อง
พระเครื่อง

คำอาราธนาพระเครื่อง

ก่อนที่จะอาราธพระเครื่องสวมคอ ให้ท่านทำการประนมมือขึ้น จากนั้นกล่าว นะโม 3 หน หยิบพระเครื่องไว้ในมือ แล้วกล่าวคำอาราธนาพระเครื่อง ว่า

พุทธัง อาราธนานัง
ธัมมัง อาราธนานัง
สังฆัง อาราธนานัง
พุทธัง ปะสิทธิ เม
ธัมมัง ปะสิทธิ เม
สังฆัง ปะสิทธิ เม

จากนั้นจึงทำการยกพระเครื่องขึ้นเหนือศีรษะ สวมไว้บนคอ ในขณะที่สร้อยอยู่บนคอนั้น จับสร้อยหรือใช้มือประคององค์พระไว้ แล้วกล่าวคาถาว่าดังนี้

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะยังพลัง
อะรหันตานัญจะ เตเชนะ รักขังพันธามิ สัพพะโส

พระเครื่อง หลวงพ่ออี๋
พระเครื่อง หลวงพ่ออี๋

อันที่จริง ในการอาราธนาพระเครื่องสวมบนศีรษะนี้ จะใช้บทอื่นก็ได้ ที่เป็นบทเกี่ยวกับพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพราะเป้าหมายของการกระทำคือให้ระลีกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยนั่นเอง