บทความพระพุทธศาสนา

ทำไมต้องพระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี ๒๕๓๙

14 กันยายน 2019 | สิ่งนำโชค
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539

สำหรับบทความเกี่ยวกับพระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 ผมได้เคยเขียนมาแล้วครั้งหนึ่ง การเขียนครั้งนั้นถึงแม้ว่าผมพยายามรวบรวมข้อมูลการสร้าง พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 ไว้เกือบสมบูรณ์แต่ผมก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจพระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 เท่าไหร่ จนมาระยะหลังนี้ ผมเริ่มมีความสนใจพระแก้วมรกตรุ่นนี้มากยิ่งขึ้นครับ ผมพยายามหาเหตุผลให้ตนเองว่าทำไมผมต้องสนใจ พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 รุ่นนี้ มาดูเป็นข้อ ๆ ตามความคิดเห็นของผมครับ

ทำไม พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 จึงเป็นที่น่าสนใจ

  • เพราะว่าเป็นพระแก้วมรกต หมายความว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระคู่ประเทศ เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของประเทศไทย เวลาที่จะทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นงานระดับประเทศ หรือบุคคลระดับประเทศก็ต้องทำที่วัดพระแก้ว ต่อองค์พระพักตร์พระแก้วมรกต ฉะนั้น ใครที่ได้บูชา สักการะ หรือมีพระแก้วมรกตแม้องค์จำลองก็ตาม ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในด้านการบูชาต่อสิ่งที่ควรบูชา
  • พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 สร้างโดยกรมสรรพสามิต ในวาระโอกาสครบรอบ 64 ปี กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานราชการ จึงมีความน่าเชื่อถือ เอ่ยชื่อขึ้นใคร ๆ ก็รู้จัก ต่างประเทศก็รู้จัก เป็นการสร้างที่ชัดเจน มีจำนวนการสร้างที่แน่นอน เนื้อโลหะมวลสารในการสร้างที่ชัดเจน
  • พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม ลงตัว เป็นพระแก้วมรกตทรงเครื่องพระวิสุทธิเทพ หรือทรงเครื่องฤดูร้อน ส่วนเนื้อโลหะในการจัดสร้างนั้น ก็เน้นเนื้อโลหะที่ทรงคุณค่าและสวยงามตามยุคสมัย ซึ่งมีความบริสุทธิ์ถึง 99.99 % ได้แก่ เนื้อทองคำ ซึ่งมีทั้งทองคำขัดเงา ทองคำพ่นทราย เนื้อเงินมีทั้งเนื้อเงินสามกษัตริย์ เนื้อเงินรมดำ เนื้อเงินขัดเงา และทราบว่ามีเนื้อนากสำหรับกรรมการอีกด้วย
  • พิธีมหาพุทธาภิเษก พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 นั้นก็มีส่วนเป็นอย่างมาก เพราะได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ในสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วมาร่วมอธิษฐานจิตด้วยถึง 69 รูปด้วยกัน และมวลสารโลหะจากพระเถราจารย์ 239 รูป (แสดงว่าโลหะนั้น ต้องเป็นแผ่นทองคำหรือแผ่นเงิน หรือแผ่นนาก เพราะพระแก้ว พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539 นี้ไม่มีเนื้ออื่น) อ่านรายนามเต็มพระเกจิอาจารย์อธิษฐานจิต พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ปี 2539
พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมือง
พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมือง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง