บทความพระพุทธศาสนา

รู้ยัง แก้ปีชงแบบชาวพุทธ

19 กุมภาพันธ์ 2019 | สิ่งนำโชค
สวดมนต์
สวดมนต์

พอถึงปีใหม่มา หลายคนจะพูดถึงปีชง ชงมากชงน้อย ชงตรง ๆ ชงอ้อม ๆ ก็ว่ากันไป บางคนก็ไม่รู้หรอกว่าปีชวคืออะไร แต่ก็อุตส่าห์ไปหาหมอดูให้เขาดูให้ เขาว่าอย่างไรก็เชื่อเขา แล้วดิ้นรนหาวิธีแก้ปีชงกัน

สำหรับปีชงในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ผมอ่านเจอในเพจพระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีผู้ไปถามหลวงพ่อไพศาล ท่านตอบได้อย่างน่าคิดมาก ผมขออัญเชิญคำถามและคำตอบของหลวงพ่อไพศาลมาให้ท่านได้อ่านกันก่อนนะครับ


คนถาม – กราบนมัสการพระคุณเจ้า อยากกราบเรียนถามพระคุณเจ้าในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการชงว่า เท็จจริงในศาสนาพุทธมีหลักคำสอนเกี่ยวกับในเรื่องนี้อย่างไร ว่าควรเชื่อในการชงหรือใช้พิจารณญาณในการดำเนินชีวิตคิดตัดสินใจ
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล ตอบ – พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ฤกษ์ยามนั้นไม่สำคัญเท่ากับกรรมคือการกระทำ หากทำดีด้วยความพากเพียรแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ดังหวัง โดยไม่จำต้องพึ่งฤกษ์ยาม คนที่เอาแต่พึ่งฤกษ์ยาม ไม่รู้จักพึ่งตนเองนั้น ถือว่าเป็นคนโง่ ดังมีพุทธพจน์ว่า “ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่” อันที่จริงเมื่อใดที่เราทำความดี เมื่อนั้นก็เป็นฤกษ์ดี ยามดีอยู่แล้ว ดังมีพุทธพจน์อีกตอนหนึ่งว่า “สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นย่อมชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี”

เพจธรรมะ

ส่วนหลวงพ่อสุชาติ สุชาโต ท่านได้กล่าวไว้ว่า


ปีชงมันไม่มีหรอก ชงกันขึ้นมาเอง สมมติกันขึ้นมาเอง ปีนี้กับปีที่แล้วมันก็ปีเดียวกันนั่นแหละ มีมืดกับมีแจ้ง มี 365 วันเหมือนกัน ดีหรือชั่ว ไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปี มันอยู่ที่การกระทำ ความดี ความชั่ว มันอยู่ที่การกระทำของเรา ถ้าเราทำความดีไว้ ต่อให้มันจะปีชงกี่ชง มันก็ไม่เกี่ยวกัน ส่วนบาปกรรมที่ทำไว้ก็ไปล้างไปกลบมันไม่ได้ ทำบาปแล้วมันก็ต้องส่งผลไม่ช้าก็เร็ว

ข่าวสด

ปีชงจะมีหรือไม่มีก็ตามผมจะไม่กล่าวถึง แต่การทำความดีนั้นมีแน่ และจำเป็นต้องทำ เราจะทำดีด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ถ้าสิ่งนั้นเป็นความดี คือ การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา ก็ย่อมเป็นความดี สมมติว่าเราทำบุญตักบาตรเพราะต้องการแก้ปีชง เพราะต้องการเสดาะเคราะห์ แต่ถ้าเราตั้งใจทำจริง ๆ ให้ของในสิ่งที่ควรให้แก่บุคคลที่ควรให้ ก็ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลได้

ผมไปอ่านเจอในที่แห่งหนึ่งท่านแนะให้แก้ปีชงด้วยการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ คำสอนในส่วนของมงคล 38 ประการ แม้นำมาประพฤติปฏิบัติข้อใดข้อหนี่งก็เป็นมงคล มงคลนี้แหล่ะจะแก้ปีชงได้ แก้ความไม่ดีได้ ผมขอยกตัวอย่างมงคลมาสัก 4 ข้อแรก ให้ท่านนำไปฏิบัติแก้ปีชง แก้สิ่งไม่ดีในชีวิต

ทำบุญ ตักบาตร แก้ดวงตก
ทำบุญ ตักบาตร แก้ดวงตก
  1. การไม่คบคนพาล คนไม่ดี คนติดอบายมุข มีสุราและการพนันเป็นต้น เพราะว่าปัญหาต่าง ๆ มักจะมาจากคนพาล อุปสรรค อุปัทวะ อันตราย เสนียดจัญไร หรือเหตุการณ์ไม่ดี สิ่งไม่ดีต่าง ๆ มักจะมาจากการคบ การเสพเพื่อนที่ไม่ดีทั้งนั้น คนพาลคือคนที่ชักนำให้เราไปสู่ทางเสื่อม รวมถึงสื่อต่าว ๆ ด้วย ไม่ว่าหนังสือ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ถ้าไม่เหมาะสมเราก็ควรหลีกให้ไกล
  2. ควรคบหาแต่คนดี เพราะคนดีจะคอยส่งเสริมเรา ผลักดันให้เราดีขึ้น ผลักดันให้เราคิดในแง่บวก พูดในแง่บวก ทำในแง่บวก การมีเพื่อนดีสามารถจะแนะนำชี้แจงแสดงข้อสงสัย ช่วยแก้ปัญหาชีวิตของเราได้
  3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา เช่น บูชาคนดี พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ บูชาพ่อแม่ ครูอาจารย์ การบูชานี่ไม่ได้หมายความว่าต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาอย่างเดียวนะ อย่างการบูชาพระพุทธเจ้าก็ด้วยปฏิบัติตามคำสอน บูชาพระสงฆ์ก็ให้ความเคารพนอบน้อม ฟังคำแนะนำของท่าน บูชาด้วยสิ่งของ การต้อนรับ บูชาพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เช่นกัน ให้ท่านได้สบายใจ ให้สิ่งของเลี้ยงดูท่านเป็นต้น นี่เป็นมงคลทั้งนั้น
  4. ปฏิรูปเทศ คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตนเองให้แก่ครอบครัว ทั้งสภาพทางกายคือคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้สะอาดดี เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพทางจิตคือมีเมตตาจิตกับทุกคนเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ใจดีมีเมตตา โอบอ้อมอารี เป็นต้น

ใครที่มีปัญหาปีชง กังวลใจเรื่องปีชง ชงไปชงมา ชงตรง ๆ ชงอ้อม ๆ ก็แล้วแต่ ลองนำธรรมะไปแก้ นำมงคลเหล่านี้ไปแก้ดู แก้ได้ไม่ได้ไม่ต้องคิด เพราะสิ่งที่เราทำเป็นมงคลอยู่แล้ว เมื่อทำสิ่งที่เป็นมงคล มงคล ความเจริญ ความมีโชคก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง