บทความพระพุทธศาสนา

นำเครื่องรางมารับพลังพุทธคุณ หนุนอานุภาพยิ่งขึ้น

20 สิงหาคม 2019 | Slide Shows, พระเครื่อง, สิ่งนำโชค, เครื่องราง
วัตถุมงคล
วัตถุมงคล พระเครื่อง ต้องจัดเก็บด้วยความเคารพ
พระพุทธต้องอยู่สูงกว่าเสมอ

ผมมีเครื่องรางเยอะมาก โดยมากเน้นด้านเมตตา มหาเสน่ห์ โชคลาภ และผมเองไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้หาเครื่องรางมาขายอย่างเดียว แต่เป็นผู้ใช้เครื่องรางนั้น ๆ ด้วย เคารพนับถือในเครื่องรางวัตถุมงคลที่ผมมีอยู่ ฉะนั้น เครื่องรางที่อยู่กับผม ส่วนมากผมจะปฏิบัติด้วยดีเหมือนประหนึ่งว่าเครื่องรางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผม เหมือนว่าเครื่องรางวัตถุมงคลนั้นจะอยู่กับผมจนถึงวันตาย แต่จริง ๆ คงไม่ใช่อย่างนั้น ผมใช้เครื่องราง ดูแลเครื่องราง เมื่อมีใครมารับไปผมก็ยินดีมอบแบ่งให้ใช้ต่อไป แต่ช่วงที่เครื่องรางอยู่กับผมนั้น ผมฏิบัติต่อเครื่องรางอย่างดี ไม่ได้วางทิ้งวางขว้าง เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่เช่าจากผมไปนั้น เช่าบู่ชาด้วยใจรักจริง ๆ ครับ ผมปฏิบัติต่อเครื่องราง วัตถุมงคลอย่างใด

สวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ แผ่เมตตาทุกวัน

จะเป็นวัตถุมงคล เครื่องรางสายไหนก็ตาม ย่อมต้องการพลังเป็นอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงไว้ ซึ่งสิ่งที่มีพลังมากนั้นคงไม่พ้นความดี ความศรัทธา และพลังงานแห่งความดีที่มีกำลังสามารถแซกซุบเพิ่มพื้นฟูพลังแห่งเครื่องรางให้กลับมาได้นั้น คงไม่พ้นพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา จิต โดยเฉพาะทางจิต ผมจึงไม่เว้นที่จะสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ แผ่เมตตา และอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ ครูบาอาจารย์ที่ทำเครื่องรางเหล่านี้มา อาจารย์ที่สร้างเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางเหล่านี้มานับถืออาจารย์หรือเทพเหล่าใด ผมก็อุทิศบุญให้ท่านเหล่านั้น และผมเชื่อว่า การที่ผมทำเช่นนี้ ย่อมเป็นที่ชื่นใจของครูอาจารย์และเหล่าเทพทั้งหลาย เมื่อเราบูชาท่าน ท่านก็ย่อมบูชาเราตอบ เมื่อเรานับถือท่าน ท่านก็นับถือเราตอบ เมื่อเราคุ้มครองรักษาท่าน ท่านก็ย่อมคุ้มครองรักษาเราตอบ และเชื่อว่าท่านไม่ละจากเครื่องรางวัตถุมงคลที่ท่านได้ประสิทธิ์ไว้

เครื่องราง ของขลัง
นำเครื่องราง ของขลัง มาเพิ่มพลังอิทธิคุณ

นำเครื่องรางมารับแรงพุทธคุณ แรงสมาธิเมตตาจากพระสงฆ์ทุกวันพระ

นอกจากผมจะสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ แผ่เมตตา อุทิศบุญทุกวันแล้ว ผมยังต้องนำวัตถุมงคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง เครื่องราง นำมาจัดเรียงบนพานหรือจาน บูชาด้วยดอกไม้ของหอม อธิษฐานเพื่อรับพร รับบารมี รับพลังเมตตาจิตจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้ทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็นเป็นประจำ แน่นอนว่าพระสงฆ์ท่านสวดมนต์ ทำสมาธิที่วัด ที่ป่าที่เขา แต่พลังสมาธิ พลังเมตตาของท่านเป็นอัปปมัญญา ไม่มีขอบเขตจำกัด เรานำวัตถุมงคลต่าง ๆ มารับพลังสมาธิจากท่าน พลังเมตตาจากท่าน ผมทำอย่างนี้ในทุกวันพระ ผมเชื่อว่าสิ่งดี ๆ ย่อมดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา วัตถุมงคลเหล่านี้ก็ย่อมดึงดูดพลังงานดี ๆ เข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วก็ย่อมส่งผลดีต่อเราผู้อยู่ใกล้ชิดครับ

ฉะนั้น ท่านที่รับพระเครื่อง วัตถุมงคลจากผมไป มั่นใจได้เลยว่า ก่อนที่พระเครื่องวัตถุมงคลจะถึงท่าน ผมปฏิบัติต่อพระเครื่องวัตถุมงคลนั้น ๆ เป็นอย่างดี เหมือนว่ารอผู้เป็นเจ้าของครอบครองบูชาคนต่อไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง