บทความพระพุทธศาสนา

สร้างบุญร่วมกัน..เคล็ดลับสำคัญช่วยให้การครองคู่ยืนยาว

8 สิงหาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง

การครองคู่ให้ยืนยาวอีกวิธีหนึ่งก็คือ การสร้างบุญร่วมกันระหว่างคู่ของเราในเวลาปัจจุบันที่กำลังคบหากันหรือครองคู่ร่วมกัน การสร้างบุญมีหลายวิธีการ แต่จะสร้างให้เราเบิกบานทั้งทางด้านจิตใจให้เราต่างมีความแช่มชื่นใจไปด้วยกันทั้งคู่ และต่างมีมุมมองด้วยความรักความเมตตาต่อกัน

เมื่อเราได้คู่ครองที่เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี มีความคิดคล้ายกันและทำอะไรไม่แตกต่างกันก็ย่อมเป็นการได้คู่ที่ถือได้ว่าโชคดีมาก สิ่งที่เราควรให้ชีวิตดำเนินไปด้วยกันอย่างดีเพิ่มขึ้น เราควรหาวิธีที่สร้างบุญร่วมกันอีก และการทำบุญก็มีหลากหลายวิธีการให้เราเลือกทำตามความเหมาะสมกับความชอบของแต่ละบุคคล ดังนี้

ความรัก คู่รัก หนุ่มสาว
ความรัก คู่รัก หนุ่มสาว

1.การทำทาน คือ การแบ่งปันสิ่งของ ปัจจัยสี่ หรือเงินทอง ให้แก่คนที่ตกยากหรือขาดแคลน เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้จิตใจเราเลิกยึดติดกับวัตถุ รู้สึกถึงคุณค่าของความเป็นผู้ให้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

2.การรักษาศีล เมื่อร่วมกันรักษาศีล จะทำให้มีความมั่นคงในการทำให้ถูกทางและมีพฤติกรรมที่ตั้งมั่นร่วมกันในการครองคู่ อย่างน้อยก็มีข้อที่สามในการไม่ประพฤติผิดในกาม

3.การฝึกจิตด้วยการเจริญสมาธิ ทำให้จิตใจเราสงบเย็น มีจิตใจเข้มแข็งในการลดละกิเลสในจิตใจของเราลงได้

4.ไม่ถือตัวไม่ถือตน เป็นการลดความเป็นตัวตนของเรา ทำให้เกิดการยอมรับทุกสิ่งได้ง่าย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

5.ฟังธรรมตามกาล เพื่อให้เราได้รับฟังสิ่งดีดีเข้าไปในจิตใจ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราในอนาคต ทำให้เราเข้าใจโลกได้ง่ายขึ้น

6.นำธรรมไปแลกเปลี่ยนให้คนรอบข้างหรือคนที่รู้จัก เพื่อให้คนที่มีทุกข์ได้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และลุกขึ้นมาต่อสู้กับการใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง

ความรัก คู่รัก คู่ครอง หนุ่มสาว
ความรัก คู่รัก คู่ครอง หนุ่มสาว

7.อุทิศตนเพื่อสังคม เมื่อเราได้ช่วยเหลือสังคม ทำงานเพื่อส่วนรวมและเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ย่อมทำให้เราเกิดความสุขในใจและทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงได้ทำให้เรามีกิจกรรมทำร่วมกับคู่ของเราด้วย

8.การยินดีในบุญของผู้อื่น โดยการร่วมโมทนาบุญออกมาจากใจของเรา ทำให้เราเกิดความเมตตาแก่จิตใจของตนเอง ที่สามารถยอมรับผู้อื่นได้

9.ให้โอกาสผู้อื่นร่วมทำบุญ เช่น การบอกบุญผู้อื่นในทุกด้าน ทั้งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือการทำบุญทอดกฐิน ฯลฯ

10.คิดเห็นแต่สิ่งดีงามในทุกสถานการณ์ที่พบ นั่นคือการคิดด้านบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้น จะทำให้เราสามารถมองอีกด้านหนึ่งของชีวิตได้ แม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายต่อเราอย่างไรก็ตาม จะส่งผลให้เราไม่รู้สึกจมจ่อมกับความทุกข์ นอกจากนี้จะทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตต่อได้

การครองคู่ที่ยืนยาวอีกวิธีก็เพียงมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยหัวใจที่คิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน ย่อมทำให้เราเดินทางในการครองคู่ได้อย่างยืนยาว และการสร้างบุญกุศลร่วมกันก็จะทำให้เราอะลุ้มอล่วยต่อการใช้ชีวิต ใส่ใจในความรู้สึกของกันและกันยิ่งขึ้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง