บทความพระพุทธศาสนา

ครู 3 ประเภท มีอะไรบ้าง ครูไหนสำคัญที่สุด ที่เรารู้จัก

17 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
ครู นักเรียน
ครู นักเรียน

ครู 3 ประเภท
Three types of teachers

1. ครูสอนศิลปวิทยา
A teacher who teaches knowledge.

2. ครูบอกวิชาศีลธรรม
A teacher who teaches what is good and bad.

3. ครูแนะนำให้พันทุกข์
A teacher who advises others in overcoming sufferings.