บทความพระพุทธศาสนา

4 เสียงดังพิเศษ ที่เคยดังกึกก้องทั่วทั้งปฐพี………….

19 มกราคม 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
4 เสียงดังพิเศษ ที่เคยดังกึกก้องทั่วทั้งปฐพี
4 เสียงดังพิเศษ ที่เคยดังกึกก้องทั่วทั้งปฐพี

4 เสียงดังพิเศษ ที่เคยดังกึกก้องทั่วทั้งปฐพี

1. เสียงของปุณณกยักษ์ส่งเสียงไชโย ในคราวชนะพนันพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะ
           

2. เสียงของท้าวสักกะร้องประกาศขู่จะกินพุทธบริษัทผู้ใจบาป ไม่ถือศีลถือธรรมครั้งปลายพุทธกาลองค์พระกัสสปพุทธเจ้า

3. เสียงพระเจ้ากุสราชร้องประกาศพระนามของพระองค์ ในคราวที่พระองค์ทรงพาพระนางปภาวดีเสด็จขึ้นช้างออกจากพระนคร เมื่อนครกุสาวดีถูกกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ปิดล้อม

4. เสียงของอาฬวกยักษ์โกรธพระพุทธเจ้าในคราวที่พระองค์เสด็จเข้ามาประทับในวิมานของตนเอง


ที่มา : ตำนานอาฬวกยักษ์

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง