บทความพระพุทธศาสนา

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ศิลปะต่าง ๆ ในต่างประเทศ

19 มกราคม 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ในศิลปะแบบต่าง ๆ
ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ในศิลปะแบบต่าง ๆ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ในศิลปะแบบต่าง ๆ

ตอนนี้กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณกำลังมาแรง อันที่จริงน่าจะเรียกกว่ากระแสการซื้อขายมากกว่าที่มาแรง

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวรนั้น เป็นที่นิยมนับถือกันหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู

ท้าวเวสสุวรรณมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะท้าวเวสสุวรรณนั้น เปรียบเหมือนตำแหน่งของโลกบาลประจำทิศเหนือ ปกครองเหล่ายักษ์ทั้งหลาย เหมือนดังพระราชาย่อมมีเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา

เมื่อการนับถือท้าวเวสสุวรรณเข้าไปสู่ชนชาติใด ย่อมมีการสร้างเป็นรูปเคารพตามแต่ศิลปะของชนชาตินั้น ๆ อีกทั้งเรียกชื่อให้เข้ากับภาษาของตน ดังที่จะยกตัวอย่างท้าวเวสสุวรรณในศิลปะต่าง ๆ ดังนี้

ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9
ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ที่มา : wikipedia.org
ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ตัวเหวินเทียนหวัง ศิลปะจีน
ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ตัวเหวินเทียนหวัง ศิลปะจีน ที่มา : wikipedia.org
ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มา : wikipedia.org
ท้าวกุเวร หรือ พระชัมภละ ในพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน
ท้าวกุเวร หรือ พระชัมภละ ในพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน ที่มา : wikipedia.org
รูปสลักหินทรายท้าวกุเวร
รูปสลักหินทรายท้าวกุเวร ที่มา : wikipedia.org
ท้าวเวสสุวรรณที่วัดโทไดจิ ในเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น
ท้าวเวสสุวรรณที่วัดโทไดจิ ในเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น ที่มา : wikipedia.org

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง