บทความพระพุทธศาสนา

อานิสงส์ 10 ประการ ในการบูชาท้าวเวสสุวรรณในไวศฺรวณเทวราชปุณฺยสูตร

16 มกราคม 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
อานิสงส์ของการบูชาท้าวเวสสุวรรณ
อานิสงส์ของการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ภาพโดย นัธทวัฒน์ วสันต์กนกพัชร จาก Pixabay

อานิสงส์ 10 ประการ ในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อานิสงส์ของการบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ปรากฏในไวศฺรวณเทวราชปุณฺยสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งของพระพุทธมหายานผ่านมาทางประเทศจีน ท่านพรรณนาไว้ ดังนี้

๑. มีโชคลาภไม่สิ้นสุด

๒. มีโชคในด้านเมตตามหานิยม

๓. มีโชคในด้านปัญญาเฉียบแหลม

๔. มีโชคด้านอายุยืนยาว

๕. มีโชคในด้านบริวาร

๖. มีโชคในด้านการแข่งขัน

๗. มีโชคในการเก็บเกี่ยวพืชผล (คือทำอะไรก็สัมฤทธิ์ผล)

๘. มีโชคในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (คือกิจการครอบครัวรุ่งเรือง)

๙. มีโชคในการพบคำสอนอันประเสริฐ

๑๐. มีโชคในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ


ที่มา : Kornkit Disthan

สำหรับภาพประกอบที่มาไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณ แต่เนื่องจากมีกายสีเขียว ผมจึงเข้าใจว่าน่าจะใช่

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง