บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเป่าตาต้อตาแดง มีไว้ประดับความรู้ไม่เสียหาย

7 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาเป่าตาต้อตาแดง
คาถาเป่าตาต้อตาแดง

คาถาเป่าตาต้อตาแดง

สะหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ

คาถานี้ ความหมายดี มีคุณหลายประการ หนึ่งในนั้นที่โบราณาจารย์ใช้มา คือใช้เป่าตาต้อตาแดง โดยใช้เสกใบพลูสดเคี้ยว เป่าตาต้อ ตาแดง ตาเจ็บ ตาฟาง ได้ผลดีนัก หรือจะใช้เสกน้ำเปล่า ๆ ที่สะอาดใช้ล้างหน้าล้างตาทุก ๆ วันก็ทำให้ตาสว่างไสวใครเห็นใครทัก

สวดภาวนาเป็นประจำช่วยบอกเหตุบอกนิมิตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเรา

สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้ฝันได้นิมิตดี ๆ ที่จะนำมาสู่โชคลาภ


ทั้งหมดเป็นความเชื่อที่มีต่อคาถา โปรดใช้วิจารณญาณ โดยเฉพาะการเสกใบพลูสดเคี้ยวเป่าตา แนะนำว่าหากจะใช้คาถาจริง ๆ ควรใช้น้ำสะอาดจะดีกว่า และที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักอนามัยของวิธีการรักษาดวงตา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง