บทความพระพุทธศาสนา

สิ่งของเครื่องบูชาครู สำหรับเรียนคาถาอาคม มนต์ต่าง ๆ

7 ตุลาคม 2021 | คาถา
สิ่งของเครื่องบูชาครู สำหรับเรียนคาถาอาคม มนต์ต่าง ๆ
สิ่งของเครื่องบูชาครู สำหรับเรียนคาถาอาคม มนต์ต่าง ๆ

สิ่งของเครื่องบูชาครู สำหรับเรียนคาถาอาคม มนต์ต่าง ๆ

การเรียนคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์นั้น ควรที่จะมีเครื่องบูชาครู แต่ถ้าหากตำราหรือครูอาจารย์ไม่ได้สั่งไว้ต้องใช้อะไร ให้จัดเครื่องบูชาครูดังนี้

  • ธูป 3 ดอก
  • เทียนขาว 1 เล่ม
  • ดอกไม้ 3 ดอก 3 สี

นำสิ่งของทั้งหมดใส่จานหรือพานเป็นเครื่องบูชาครู บอกกล่าวแก่เทพยดาทั้งหลาย และครูอาจารยที่เป็นเจ้าของคาถา รวมทั้งบุคคลผู้ที่ทรงจำหรือสืบทอดคาถานี้ (คาถาที่เราเรียน) เพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ท่องสาธยาย ขอให้ท่านประสิทธิ์ให้เรา ขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามที่โบราณาจารย์ได้กล่าวไว้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง