บทความพระพุทธศาสนา

ความสำรวมทางจมูก เป็นการดี คาถาป้องกันโควิด 19 สวดทุกครั้งก่อนสวมหน้ากาก

10 สิงหาคม 2021 | คาถา
ความสำรวมทางจมูก เป็นการดี คาถาป้องกันโควิด 19
ความสำรวมทางจมูก เป็นการดี คาถาป้องกันโควิด 19

คาถาป้องกันโควิด 19

คาถาป้องกันโควิด 19 สั้น ๆ ได้ใจความ นำไปปฏิบัติตามแล้วเกิดประโยชน์ ป้องกันโรคโควิดได้จริง

ฆาเนนะ สังวะโร สาธุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ

คำแปล ความสำรวมทางจมูก เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จ ขอโรคทั้งปวง จงหายไป

แปลศัพท์ต่อศัพท์ สังวะโร ความสำรวม ฆาเนนะ ทางจมูก สาธุ (โหติ) เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จ สัพพะโรโค โรคทั้งปวง วินัสสะตุ ขอจงหายไป

หรือจะบริกรรมว่า ฆาเนนะ สังวะโร สาธุ โควิทะโรโค วินัสสะตุ ก็ได้

คำแปล ความสำรวมทางจมูก เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จ ขอโรคโควิด จงหายไป

แปลศัพท์ต่อศัพท์ สังวะโร ความสำรวม ฆาเนนะ ทางจมูก สาธุ (โหติ) เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จ โควิทะโรโค โรคโควิด วินัสสะตุ ขอจงหายไป.

วิธีสวดคาถาป้องกันโควิด 19 ให้ได้ผล

ให้ภาวนาเฉพาะภาษาบาลีทุกครั้งเมื่อหยิบหน้ากากขึ้นสวมใส่

หมายเหตุ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง