บทความพระพุทธศาสนา

คาถาดึงจิต ผูกใจ ให้ใหลหลง เสน่ห์คงที่ ไม่มีตก

3 กรกฎาคม 2019 | คาถา

ทุกคนบนโลกนี้ถึงจะยากดีมีจนหรือรูปชั่วตัวดำขนาดไหน ก็ย่อมมีความต้องการให้คนอื่นรักทั้งนั้น ต้องการเป็นที่รักที่สนใจของคนอื่น จึงมีวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะสนองความต้องการของตนเอง เพื่อให้ตนเองได้ตามสิ่งที่ปรารถนา หนึ่งในวิธีที่มีมาแต่โบราณก็คือการใช้คาถาอาคม

การสวดคาถาอย่างได้ให้ได้ผลนั้น ท่านสามารถอ่านได้จากบทความก่อน ๆ ที่ผมได้เขียนไว้ มนต์สำคัญที่การท่องบ่น สำคัญที่ความเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นจริง เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อจิตใจ ฉะนั้น ท่านเองต้องมีความเชื่อมั่น มีความศรัทธาในคาถาบทนั้น ๆ และทำตนให้สอดคล้องกับประเภทของคาถานั้น ๆ เช่น คาถาเมตตามหาเสน่ห์ ท่านก็ต้องเป็นคนยิ้มเก่ง อัธยาศัยดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีวาจาที่ไพเราะอย่างนี้เป็นต้น

คู่รัก
คู่รัก

คาถาเมตตามหานิยม

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ
ท่านว่าให้ใช้ภาวนาคาถานี้ก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอเรา มีความรู้สึกที่ดีต่อเรา การติดต่อการงานใด ๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด หรืออีกบทสั้น ๆ ว่า
เมตตา คุณัง อะระหัง เมตตา

คาถาสาริกาลิ้นทอง

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ
อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

ให้ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่เรา พูดจาเป็นเสน่ห์แก่คนทั่วไป มีเคล็ดการใช้คาถาว่า เมื่อท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง

คาถามหาเสน่ห์รักแท้

โอม นะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตัง สะมาเร มะมะ เอหิ เอหิ ชัยยะ เอหิ สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา เอหิ

เมื่อภาวนาคาถานี้จะทำให้เขาหรือเธอเกิดความรักที่มีความผูกพัน เกิดความรักที่จริงจังกับเรา

คาถามหาเสน่ห์มัดใจ

พุทธัง ระตะนัง ธัมมัง ระตะนัง สังฆัง ระตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
ให้ภาวนาคาถานี้ก่อนนอน ส่งผลดลจิตใจให้คนที่เรารักมีความคิดถึงแต่เราตลอดเวลา

คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน

ปัญจะมัง สิระสัง ชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง
ให้ท่องคาถานี้ก่อนที่จะไปเจรจากับเจ้าหนี้ หรือจะเป็นใครก็ตาม จะทำให้เจ้าหนี้ใจอ่อน

คู่รัก
คู่รัก

คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

โอม นะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ
ภาวนาคาถานี้ ทำให้คนทั่วไปรักใคร่น่าเอ็นดูเรา เกิดความเมตตาสงสารเรา

คาถารักใคร่-หลงรัก

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด ยะกระหวัดจิต……ชื่อของคนที่เรารัก ……รักอย่าละ ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

สวดคาถานี้เป็นประจำ เพื่อให้คนที่เรารักรักเราตลอดไป ไม่นอกใจไปกับคนอื่น ไม่หวั่นไหวกับคนอื่น