บทความพระพุทธศาสนา

ทรงคุณค่า แผ่นจาร ลายมือ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด

9 สิงหาคม 2021 | เครื่องราง
ทรงคุณค่า แผ่นจาร ลายมือ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด
ทรงคุณค่า แผ่นจาร ลายมือ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด

สำหรับแผ่นจารอักขระคาถา นกยูงทอง นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา แผ่นนี้ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้จารเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล เททองหล่อพระที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ผมเองก็จำปีไม่ได้ จำงานไม่ได้

แผ่นจารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แผ่นนี้ อยู่กับผม (แอดมินเว็บไซต์พระคุ้มครอง) มาไม่น้อย กว่า 15 ปีแล้ว แม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่ร่วมในงานเททองที่หลวงตาได้เมตตาจารไว้ แต่ผมยืนยันว่าได้จากพระที่วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร ซึ่งท่านนำแผ่นทองให้หลวงตาจารด้วยตัวท่านเอง และผมก็ได้จากพระอาจารย์รูปนั้นโดยตรง

หนึ่งเดียว แผ่นจาร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
หนึ่งเดียว แผ่นจาร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาท่านจารอย่างสวย มีความเป็นระเบียบเป็นอย่างมาก ตัวหนังสือคมชัดบ่งบอกถึงความตั้งใจและพลังจิตที่เพ่งไปอย่างแน่วแน่

ผมเคยนำแผ่นจารนี้กราบเรียนถามครูอาจารย์ที่ท่านศึกษารอยจารหรือลายมือพระเถระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านกล่าวว่า ลักษณะการจารเหมือนได้ต้นแบบการจารจากหลวงปู่มั่น คือ

  1. ใช้คาถาพญานกยูงทองเป็นหลัก อันพระคาถาประจำพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น บทว่า นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา
  2. จารไขว้เหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยจาร
  3. ใช้ตัวอักษรผสมกัน คือใช้ตัวขอม ตัวธรรม และตัวอักษรไทย จะสังเกตเห็นว่า ใช้ตัว โ เหมือนภาษาไทย ในคำว่า นโม….
ผ้ายันต์ลายมือพระอาจารย์มั่น (จากคุณ: จักรแก้ว)
ผ้ายันต์ลายมือพระอาจารย์มั่น (จากคุณ: จักรแก้ว) ที่มาผ้ายันต์ลายมือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คำว่าจาร หมายถึงการเขียน คือใช้เหล็กปลายแหลมเขียนตัวหนังสือ ลวดลาย หรือรอยลึกลงบนใบลาน หรือศิลา เป็นต้น. ในทุกวันนี้ แม้ใช้ปากกาเขียนบทแผ่นทองก็เรียกว่าจารได้เช่นกัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง