บทความพระพุทธศาสนา

แม้จะตัดปาฏิหาริย์ออก ก็ไม่ทำให้พระพุทธศาสนากระทบกระเทือนอะไรแม้แต่น้อย

6 สิงหาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา
ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา
ภาพโดย DuongNgoc1987 จาก Pixabay

แม้จะตัดความเชื่อในเรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ออก ก็ไม่ทำให้พระพุทธศาสนากระทบกระเทือนอะไรแม้แต่น้อย เพราะพระพุทธศาสนามิได้มีรากฐานอยู่บนฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ หากแต่อยู่ที่เหตุผลและคุณงามความดีที่พิจารณาเห็นได้จริง ๆ

ที่มา : จุดเด่นพระพุทธศาสนา

พระราชธรรมนิเทศ : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา , ๒๕๓๖ , หน้า ๑๑๐-๑๑๘)

นี้เป็นคำกล่าวที่ผมประทับใจมากที่สุด ผมจำได้ว่า ผมเคยอ่านข้อความนี้ เมื่อประมาณ 20 กว่าปีทีแล้ว แต่ครั้งนั้นผมจำหนังสือไม่ได้ จำผู้แต่งไม่ได้ จำได้แต่ข้อความขึ้นต้นลักษณะที่ว่า “แม้จะตัดปาฏิหาริย์ออก ก็ไม่มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาแม้แต่น้อย เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานของปาฏิหาริย์”

แม้ในกาลประสูติจะกล่าวถึงปาฏิหาริย์ซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมเพราะเหตุแหงปาฏิหาริย์นั้น พระองค์ทรงตรัสเพราะการบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เอง ใคร ๆ จะไม่เชื่อในปาฏิหาริยฺหรือจะตัดปาฏิหาริย์ทิ้งไป ก็ไม่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงธรรมแต่อย่างใด

บทความแนะนำ

พระโพธิสัตว์ประสูติ หันหน้าไปทิศเหนือ มีดอกบัวรองรับ เดิน 7 ก้าว มีนัยอย่างไร

7 สหชาติ ที่เกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง มีบทบาทอย่างไร

ฝรั่งทึ่ง 19 ข้อนี้ มีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง